Inspirasjon til utformingen av parken er hentet fra den særegne geologiske historien i Indre Oslofjord. En «forkastning» – formet som en gjennomgående kant i naturstein – deler parken i to nivåer.

Det øvre nivået skal illudere grunnfjellet, som på Nesodden og Ekebergskrenten, med frodig vegetasjonsbruk og terrengforming. Det nedre nivået skal forestille Oslofeltet som sank, og som består av ulike dekker og spredt vegetasjon. 

I lengderetningen deles parken i tre, der to av delene benyttes som barnehage på dagtid. Alle parkområdene er tilgjengelige for beboere og allmennheten på kveldstid og i helger. De tre parkdelene knyttes visuelt sammen ved gjennomgående lik material- og vegetasjonsbruk. 
Det er benyttet robuste natur­materialer som naturstein og tre. 

Sentralparken innbyr til aktiviteter og opphold for beboere og besøkende, unge og gamle, på kveldstid og dagtid, og sommer så vel som vinter. Parken er fleksibel i den forstand at den er utformet på en måte som legger til rette for ulik tolkning av hva rommene, flatene og elementene kan brukes til.

Den søndre delen av parken går via et torg ned mot Havnepromenaden og Sjøbadet. Overgangen fra torget til promenaden er utformet som et stort gressamfi med store staudebed langs sidene.

 

The park’s design was inspired by the geology of the Oslo Fjord. Terrain on two different levels with three distinct areas are visually linked by materiality and vegetation. A central park with flexible programming and a southern area with a plaza transitions through a grassy knoll toward the harbor.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Gamle Oslo

Oppdragsgiver: Sørenga Utvikling KS

Byggeår: 20187

Prosjektperiode: 2009–2017

Areal/størrelse: 10 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca 25 mill. kr

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Annet: Fotograf: Damian Heinisch

Grindaker AS

  • Sørenga-sentralpark1
  • Sørenga-sentralpark3
  • Sørenga-sentralpark4
  • Sørenga-sentralpark6
  • Sørenga-sentralpark-5

Liknende prosjekter