I 2006 vant Smedsvig Landskapsarkitekter, sammen med Link Signatur, konkurransen om Nordahl Grieg videregående skole i Bergen. Visjonen har vært å skape en robust og vakker skolepark med varierte aktivitetsområder for elevene.

Det var viktig å skape ulike arenaer som inspirerer elevene til fysisk aktivitet, samt formelle og uformelle møtesteder. Prosjektet har også hatt et bærekraftig fokus. Hovedadkomsten er utført i plasstøpt betong, og er smykket med et vannarrangement med vanntålende planter. Den mer uformelle leselunden og amfiteatret i bakkant av skolen har et kombinert gress- og grusgulv, og er omgitt av løvtrær. Her vil en dam fange opp vann fra skråningene rundt skolen. Skolen inkluderer også et idrettsanlegg med ballbane, volleyballbane, løpebane og hoppegrop. Alle møblene er tegnet spesielt for anlegget, og inkluderer betongbenker- og bord, og hvilebenker i tre.

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Sørås, Bergen

Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune

Byggeår: 2009-2010

Prosjektperiode: 2006-2010

Areal/størrelse: 32 daa

Kostnad inkl. MVA: 24 mill. eks. mva (utomhusanlegg)

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter v/Arne Smedsvig MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ingvild Yri, Marius Sekse og Benedicte Eriksen, alle MNLA

Entreprenør: NCC AS

Anleggsgartner: Wikholm AS

Arkitekt: Link Signatur AS

Finansieringskilde/sponsor: Hordaland Fylkeskommune

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • Hoff nr 2
  • Hoff nr 3
  • Hoff nr 4
  • Section water arrangement_nr 5

Liknende prosjekter