Håndboken er utarbeidet i forbindelse med byggeplan for Carl Berners plass med omgivelser. Målet var å lage en enkel arbeidsbeskrivelse for planting av trær ved bruk av rotvennlig forsterkningslag. Dette for å sikre at entreprenøren utfører arbeidet på riktig måte, slik at trærne får best mulig vekstforhold i gatemiljøet.

Det skal plantes ca. 200 trær i området. Håndboken er lettfattelig bygd opp av illustrasjoner, arbeidstegninger og sjekklister. Lignende håndbok for bytrær i Stockholm er utarbeidet av Ørjan Stål i SWECO VBB, Sverige. «Bytrær på Carl Berners plass» er utarbeidet i samarbeid med Ørjan Stål og egne fagfolk innen vei og VA.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region øst

Prosjektansvarlig: SWECO Grøner AS v/Per Thomas Ørjavik

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): SWECO Grøner AS i samarbeid med Dronninga Landskap AS

Sweco Norge AS, Oslo

  • haandbokbytrarcarlbarner-2
  • haandbokbytrarcarlbarner-3
  • haandbokbytrarcarlbarner-4

Liknende prosjekter