Helse- og velferdssenteret ligger som en del av et større grøntdrag. Anlegget har fått en parkmessig opparbeidelse for å forsterke denne sammenhengen. For å skape liv og ferdsel i anlegget er ganglinjer fra områdene rundt, ført gjennom parken.

Helse- og velferdssenteret består av to bygg: hovedbygget med 96 beboerrom, bydelskafé og andre servicefunksjoner, samt et bygg som rommer 50 omsorgsboliger. De to byggene er med sin plassering og utforming med på å definere viktige siktlinjer og uterom. Tomta faller om lag åtte meter fra vest til øst og gir dermed rom for uteområder på ulike terrengnivå. Terrenget på vestsiden danner en naturlig skålform med skrånende terreng inn mot samlingsstedet Torget – et naturlig møtested for beboere og besøkende.

En lukket sansehage ligger mot vest, godt skjermet av bygget og terrenget rundt. Her står sanseopplevelser som vekker minner gjennom lukt, smak og taktil følelse i fokus. Parkering, varelevering og renovasjon er lagt på nedre nivå i øst, slik at resten av anlegget skjermes for den tyngste trafikken. På hovedbyggets tak er det etablert en solrik takterrasse med storslagen utsikt.

English summary
The assisted living facility is integrated into the surrounding green belt. To increase social activity, passers are led through the area by several pathways in the park. Different terrain levels give several recreational spaces, e.g. a public square and a health garden. On the roof, a green terrace provides an inviting space with a stunning view.


Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: Trondheim kommune – Trondheim Eiendom v/Anne Grete Valstad

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2014–2017

Areal/størrelse: 13 daa

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Trine Rathe MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ellen Leinonen MNLA

Rådgivere/konsulenter: ViaNova (RIVeg, RIVA), COWI (RIB, RIV, RIBr, RIA), Bravida (RIE)

Entreprenør: HENT AS

Anleggsgartner: 3 Kløver AS/Br. Bjerkli AS

Kunstner: Utendørs: Jørn Rønnau og Johannes Vemren Rygh

Arkitekt: Per Knudsen Arkitekter

Annet: Foto: Synlig.no

Asplan Viak AS, Trondheim

  • PersaunetHelseogVelferdssenter (2)
  • PersaunetHelseogVelferdssenter (3)
  • PersaunetHelseogVelferdssenter (4)
  • PersaunetHelseogVelferdssenter (5)
  • PersaunetHelseogVelferdssenter (6)
  • PersaunetHelseogVelferdssenter (7)

Liknende prosjekter