Dokkeveien ligger på Sydnes, på et høydedrag sør i Bergen sentrum. I forbindelse med etablering av bossnett i Bergen sentrum ble også selve byrommet opprustet. En asfaltert vei med gateparkering er transformert til et intimt gatetun med brosteinsdekke.

Den bærende ideen har vært å skape et åpent byrom som inviterer inn alle aldersgrupper. Bygulvet går fra husvegg til husvegg. Møbleringen i gaten er fleksibel i bruk, og spiller i tillegg på minner fra viktige historiske elementer i området; som «Klokkersteinen», «Springgjerdet» og fonteneanlegget «Vaskerelvens kilde». Bruk av kortreiste materialer og universell tilgjengelighet har også vært sentralt i opprustningen. Dekket i storgatestein er spesiallaget for plassen; saget og flammet stein gjør dekket rullevennlig. 

 Gaten fungerer nå som et sentralt møtepunkt for nærmiljøet, omkranset av den lokale nærbutikken og tradisjonsrik trehusbebyggelse. Under pandemien har Dokkeveien etablert seg som hjertet i bydelen, og står frem som et forbilde for framtidig utvikling av Bergens mange byrom. Prosjektet er basert på vinnerforslaget i «Your street», en global konkurranse som handler om å skape gode nabolag. Fortunen arkitektur AS og Sydnes og Nøstet velforening vant med forslaget «Old street with new impact». Etter godkjent forprosjekt overtok Graveklubben v/BIR Nett som byggherre, med Bymiljøetaten som sentral medaktør og Asplan Viak som prosjekterende. Gjennomføringen ble utført i regi av Graveklubben som et ledd i realiseringen av bossnett og oppgradering av eksisterende og ny infrastruktur i området. Denne gjennomføringsmodellen viser at samarbeid på tvers av offentlige og private aktører også medfører revitalisering av gater og byrom. 

 

---

Dokkeveien is a street located at a hill in the city centre of Bergen. The project is part of the renewal of the existing street situation and the reestablishment of important cultural urban spaces in the city of Bergen. Street parking and asphalt has been replaced with a shared space area where granite cobblestone fills the city floor. The main focus has been to create an open space where people of all ages can meet. The street furniture is flexible and refers to historical elements in the area. The project is based on “Your street”, a glocal competition about creating great neighbourhoods. Local residents won the competition in cooperation with the architects in Fortunen with the proposal “Old Street with New Impact”. Asplan Viak has been responsible for the detailed planning and engineering of the project, on behalf of BIR Nett. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Vestland

Oppdragsgiver: BIR Nett AS v/Ørjan Mjøs

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2016–2019

Areal/størrelse: Ca 680 m2

Kostnad inkl. MVA: Ca 3 100 000,- (byggekostnad)

Prosjektansvarlig: Kjetil Krogsrud, Asplan Viak

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anna Wathne MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ingvild Arnljotsdatter Ostad MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak

Entreprenør: Anleggsgartnermester Svein Boasson AS

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Svein Boasson AS

Arkitekt: Fortunen arkitekter AS v/Nils Johan Mannsåker

Idé/initiativtaker: Sydnes og Nøstet velforening og Fortunen arkitekter AS

Annet: Foto: Ingrid Holm Andersen

Asplan Viak AS, Bergen

  • Dokkeveien2
  • Dokkeveien3

Liknende prosjekter