Ålgårds historie som industristed er tett forankret i ull, elv og vannkraft, og stedets over 100 år gamle kraftverk er fortsatt i drift. Gjesdal kommune besluttet å flytte sitt kommunesentrum til det nedlagte industriområdet ved Figgjoelva i Ålgård.

Sammen med CF Møller arkitekter fikk kontoret i oppdrag å utarbeide sentrumsplan for det nye kommunesenteret. Det ble lagt til rette for nye boliger med høye bokvaliteter, tett på Figgjoelva og alle sentrumsfunksjoner.

Deler av planen er gjennomført: Ålgård er i ferd med å bli forvandlet til et frodig og kompakt småbysentrum rundt de to kjøpesentrene Magneten og Stasjonen. Ei ny, beplantet torggate er opparbeidet mellom kjøpesentrene og gjør det attraktivt å gå, framfor å ta bilen. Et nytt torg med et unikt teglsteinsteppe har blitt småbyens naturlige møtested. Den gamle Lokstallen er totalrenovert og omgjort til kafé på torget. Et sideløp av Figgjoelva utgjør en 220 meter lang kanalpark, som ved hjelp av terskler danner generøse vannspeil og dammer nedover mot Figgjoelva.

Kanalparken er sentrums nye grønne hjerte, en ny blågrønn tverrforbindelse, som visuelt bringer de omkringliggende nutene inn og ned til sentrum. Det er etablert seks terskler som alle har forskjellig utforming. På varme dager bades og vasses det i alle tersklene! Kanalstier med universell tilrettelegging, mange benker og kryssinger samt ei sandstrand, sørger for at man kommer tett på vannet. Mange ulike trær, busker og bunndekkende planter tilpasset Ålgårds klima gir skjerm, frodighet og variasjon gjennom året. Det er plantet flere spesielle trær og busker langs kanalen, slik at Kanalparken også blir en botanisk samling.

I 2019 vant Ålgård kanalpark Statens pris for byggkvalitet

English summary
A master plan of new housing close to the river Figgjo was developed and with it a flood protection plan. A side run of Figgjo constitutes a 220 meters long waterway, the Kanalpark with six generous water levels. This is the new green heart, or a new blue-green cross-link, which visually brings the surrounding green hills to the center.
Paths with universal facilities have been established. Crossings as well as a sandy beach ensure closeness to the water. A variety of trees, shrubs and ground-covering plants provide shade, lushness and variety throughout the year.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Gjesdal, Rogaland

Oppdragsgiver: Gjesdal kommune

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2014–2018

Areal/størrelse: Ca. 9 mål park, 7 mål gater, 7 mål flomsikring/elvepark

Kostnad inkl. MVA: Ca. 80 mill. kr

Prosjektansvarlig: Gjesdal kommune v/Erling Gundersen og Sven-Olav Jensen

Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Dronninga landskap v/Ragnhild Momrak MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ragnhild Momrak MNLA

Rådgivere/konsulenter: - Mulighetsstudie/parallelloppdrag: Dronninga landskap i samarbeid med C.F. Møller Norge, TØI, Vista analyse, Erichsen & Horgen - Byggeplan: Dronninga landskap i samarbeid med Dimensjon Rådgivning (RIT), dr. Halvor Øverland (flomsikring) - Aktivitetsanleg

Anleggsgartner: - Torg og kanalpark: Georg Stangeland AS (hovedentreprenør), Landskapsentreprenørene AS (gartnerarbeid), Kvia AS (betongarbeid) - Sentrumsgata: Bjelland AS (hovedentreprenør) - Flomsikring: Risa AS (entreprenør)

Kunstner: Haugen/Zohar Arkitekter, Løvaas & Wagle (Teglsteinsteppet på torget)

Arkitekt: Arkitema (ARK byggeplan)

Priser i konkurranser: Vinner av Statens pris for byggkvalitet 2019.

Annet: Lysdesign: Zenisk AS. Foto: Ragnhild Momrak, Sven-Olav Jensen, Rainer Stange

Dronninga landskap AS

  • Ålgård (4)-kopi
  • Ålgård (2)
  • Ålgård (1)
  • Ålgård (5)-kopi
  • Ålgård (6)-kopi 2
  • Ålgård (7)-kopi
  • Ålgård (8)

Liknende prosjekter