Prosjektet er en del av Sandvikas nye elvepromenade. Transformasjonen skaper et attraktivt og frodig område med urbane kvaliteter som tilrettelegger for ferdsel og opphold for gjester og beboere. Prosjektet kan deles i tre langsgående soner: trebrygge, gang- og sykkelvei og oppholdssoner med vegetasjon og forskjellig belegg.

Trebrygga langs Sandvikselva er etablert på spunt og mudringsmasser. En trappekonstruksjon med rampe sikrer nærhet og tilgang til vannet. Det er lagt vekt på tilgjengelighet for alle, høy materialkvalitet og en variert plantebruk. Lyse granittskiver definerer de forskjellige arealene. De åpne plassene vil med sin beliggenhet, størrelse og utforming være velegnet til et bredt spekter av aktiviteter. Store skulpturelle trebenker fungerer som kjørehindre og gir gode sitte- og oppholdsmuligheter.

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Sandvika

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Byggeår: 2009

Prosjektperiode: 2007-2009

Areal/størrelse: 6 mål, 350 m kailengde

Kostnad inkl. MVA: ca. 17,5 mill kr.

Prosjektansvarlig: Grindaker AS v/Geir Pettersen MNLA

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS v/Ingvill Sveen MA (hons) MNLA

Entreprenør: Skanska Norge AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Grindaker AS

  • sandvikaelvepromenade-2
  • sandvikaelvepromenade-3
  • sandvikaelvepromenade-4
  • sandvikaelvepromenade-5

Liknende prosjekter