Det nye torget blir et viktig knutepunkt, en sosial møteplass og samtidig inngangsportal til et revitalisert næringsområde med nye boliger, næring og tjenesteyting, ny grøntstruktur og aktive byrom.

På Marviksletta i Kristiansand skal et grått, utflytende næringsområde revitaliseres med nye boliger, næring og tjenesteyting, ny grønnstruktur og aktive byrom. Første etappe, Marvika Torv, er ferdigstilt, med butikker og kaféer på bakkeplan og leiligheter på toppen. Det nye torget blir et viktig knutepunkt, en sosial møteplass og samtidig inngangsportal til bydelen. 

Ei stor trapp med fargerike plantekasser utvider torget, gir et fondmotiv og skaper en stor samlingsplass med Torget som scenegulvet, trappa som amfiet. Trappeanlegget inviterer forbipasserende opp til lekeplassen i 2. etasje, og skaper en glidende overgang mellom halvoffentlige og private arealer. Romslige plantefelt, trerekker og nye tverrforbindelser skaper en ny grønnstruktur og gir farger og frodighet. Parkering under tak skjermes av grønne vegger med espalierer som blir dekt av klatreplanter. Fargepaletten i lilla-purpur-fiolett kommer til uttrykk både i trappeanlegget, plantevalget og granittelementene. Marvika torv har høy materialkvalitet, med granittplater i torggulv og trapp, mur- og sittelementer i granitt, og granittplater kombinert med tegl i inngangssoner og fellesareal. 

---
In Kristiansand, a commercial area is revitalized with new housing, greenery, and active urban spaces. The new square at Marvika Torv will become a social hub and entrance to the district.
 

A large staircase is a central design feature: The square is the stage floor; the stairs are the amphitheater. The staircase provides access to the playground on the 1st floor, creating a soft transition between semi-public and private areas. Spacious flowerbeds, green walls and rows of trees give colour and lushness to the area. The colour palette focused on purple is shown in the steel features, in the staircase and the perennial plantings. High-quality materials are used, like granite paving and -benches/walls, and clay pavers in the residential zones.  

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Kristiansand, Agder

Oppdragsgiver: KNAS – Kristiansand Næringsselskap AS

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2017–2022

Areal/størrelse: 13 daa

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Arendal

Ansvarlig landskapsarkitekt: Mari-Ann Thorsen Ekern MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mari-Ann Thorsen Ekern MNLA og Egita Andresen

Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS (VEI og VA)

Entreprenør: Kruse Smith AS

Anleggsgartner: Landskapsentreprenørene AS

Underleverandører: Tiges.no (stålarbeider)

Arkitekt: AsplanViak AS

Asplan Viak AS, Arendal

  • MarvikaTorv_1
  • MarvikaTorv_2
  • MarvikaTorv_3

Liknende prosjekter