Sjølyststranda er navnet OBOS og Veidekke ga det nye byområdet der Norges Varemesse lå tidligere. Prosjektet inneholder 570 leiligheter samt kontor- og forretningslokaler mot gaten og de urbane plassene.

Et miljølokk over E18 knytter Sjølyststranda og Skøyenområdet sammen med Bygdøy og Oslofjorden. Med noen mindre unntak er alle utearealer etablert på betongdekke. Hoffselva er åpnet og trukket inn som et positivt element i området. Beplantning knytter elva sammen med de grønne friområdene på miljølokket.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Sjølyst, Oslo

Oppdragsgiver: Sjølyststranda Eiendom AS / Veidekke Entreprenør AS

Byggeår: Våren 2009

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Harald A. Olsen, Ingrid Klingberg og Ingvill Sveen, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Anleggsgartner: Stian Rennesund

Arkitekt: LPO Arkitektur & Design AS/4B Arkitekter AS

Grindaker AS

  • sjolyststrandabyomrade09-02
  • sjolyststrandabyomrade09-03
  • sjolyststrandabyomrade09-04

Liknende prosjekter