Alnaelva renner i kulvert under Kværner-byen. Elvevannet er pr 2013 ikke rent nok til å gå i dagen gjennom den nye bydelen. Vannløpet i Kværnerbyen er derfor prosjektert for to svært ulike situasjoner.

I første fase er det beskjedne mengder grunnvann fra en egen brønn som sirkulerer i vannløpet. Etter hvert som Alna blir ren nok, er det lagt til rette for relativt store mengder Alnavann. Vannsystemet består av en smal kanal, et stort vannspeil og et slyngende vannløp. Vannspeilet er bygd for å tåle frost og brukes som skøyteis vinterstid. Om sommeren måles god badevannkvalitet, men dybden er maks 20 cm ettersom det var en klar premiss.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Lodalen Utvikling

Byggeår: 2009

Prosjektperiode: 2005-2008

Areal/størrelse: 1500 m2

Kostnad inkl. MVA: 7 mill. kr. eks. mva.

Prosjektansvarlig: Lodalen Utvikling

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mette Lie Lenvik, Else Bingen Sande, Anne Caroline Haugan, Sigrid Topsøe-Strøm Gilleberg, Aase Skaug, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: RIB: Tore Pettersen, VA-teknikk: Jon Brandt, begge Asplan Viak AS

Entreprenør: PEAB

Kunstner: Rannveig Søndergaard Holm, kunstner og landskapsarkitekt MNLA

Asplan Viak AS, Sandvika

  • Kværnerbyen_pri2
  • Kværnerbyen_pri3
  • Kværnerbyen_pri4

Liknende prosjekter