AsplanViak hadde ansvaret for prosjektet i den kreative fasen fra oppstart av skisseprosjektet til og med ferdigstillelse av entreprisegrunnlaget. Prosjektet var en av tre finalister til Oslo bys arkitekturpris 2022.

Den opprinnelige Ruseløkka skole ble opprinnelig bygd på en liten høyde i Vika på 1870-tallet. For å etablere den nye skolen ble alle eksisterende bygninger på tomta revet. Dette grepet skapte stor lokal motstand, men åpnet for å bygge en ny skolebygning inntil tomtas grense mot nordøst. Slik fikk nybygget en aktiv hovedfasade på gateplan og skolegården langt bedre solforhold enn tidligere. Hovedgrepet i landskapsprosjektet er å knytte skolegården tettere til byveven ved å etablere to generøse trapper fra gateplan. Anlegget framstår som en sentral og åpen møteplass i bydelen både i og utenfor skoletid. Det er lagt stor vekt på å bevare eksisterende trær langs gatene og i øvre skolegård. Regnbed er en sentral del av overvannshåndteringen. Granittelementer fra den gamle bygningsmassen er gjenbrukt som historiske spor. 

---
AsplanViak was responsible for the early design development phases and tender documents. The project was shortlisted for Oslo Bys Arkitekturpris 2022. Ruseløkka school is situated on a small hill in a diverse urban context close to the city centre. The historical school buildings were demolished to make space for a modern school facing the street running along the site’s northern edge. Locating the building north of the schoolyard allowed for a more favourable microclimate than in the original situation. Two wide granite stairs connect the schoolyard to the surrounding streets. High priority was given to protection of existing trees. Characteristic granite elements from the demolished buildings were reused.
 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Frogner, Oslo

Oppdragsgiver: Oslobygg KF v/Øivind Oulie Halvorsen

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2016–2019

Areal/størrelse: 6700 m2

Prosjektansvarlig: Svein Skandfer Hanssen MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Svein Skandfer Hanssen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Annabel Danson og Gry Ellen Ringstad MNLA

Rådgivere/konsulenter: Unionconsult (WSP Teknikk), AsplanViak AS m.fl.

Entreprenør: Veidekke ASA

Arkitekt: Arkitektkontoret GASA AS

Samarbeidspartnere: Sivilingeniør Sv. Bolkesjø ANS

Prosjektgruppe: Unionconsult (WSP Teknikk), AsplanViak AS m.fl.

Priser i konkurranser: Finalist til Oslo Bys Arkitekturpris 2022

Asplan Viak AS, Oslo

  • Ruseløkka_1
  • Ruseløkka_2

Liknende prosjekter