Småbruket Engrønningen ligger i ei tidslomme i grenda Nøklegård i Vestre Andebu, midt i Vestfold. I løpet av de siste 23 åra har gården med skog, jorder, veier, hus og hage gjennomgått en omfattende restaurering.

Nøklegårdsdammen
Det nordre nordvendte jordet nederst på eiendommen var vassjukt og gjengrodd. I 2019 ble det gravd ut en stor dam. Demningen består av en kjerne av pukk og stein, som er kledd med leire fra stedet. Kilder fra Stormyra oppstrøms gjør at det alltid kommer friskt vann til dammen. Takvann fra uthuset og dreneringsvann fra nye dreneringsgrøfter ledes ned til dammen, slik at den tidligere sumpen nå har blitt et turkist vannspeil, på grunn av den gule, siltholdige leira. 

Den røde vannlilja
Den fiskeløse og varme dammen er ideell for amfibier, og frosken etablerte seg her umiddelbart. Hvite vannliljer ble henta fra nabovann, noe som viste seg å være helt unødvendig, siden de nå har sådd seg helt av seg sjøl. Skuespiller Øystein Selenius har engasjert seg i oppformering av den sjeldne røde vannlilja Nymphea alba ‘Rosea’ omtalt som «Nordens flotteste, ville plante», som blant annet er registrert i Fagertärn i Sverige, Fredrikstad i Østfold, og Nærøy i Trøndelag. Alle hardføre vannliljer med farge er etterkommere etter den røde, svenske vannlilja. Franske kultivarer fra disse ble kastet ut i dammen i 2020, og i sommer - etter tre vekstsesonger - åpna den seg for første gang, til stor begeistring.

Prosjektfakta

Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern

Beliggenhet: Sandefjord, Vestfold

Oppdragsgiver: Berit Stange, Rainer Stange

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2018–19

Areal/størrelse: 750 m2 dam

Prosjektansvarlig: Rainer Stange MNLA

Landskapsarkitekt: Bokemo

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Per-Olav Hagen MNAL

Anleggsgartner: Anlegg- og grøntservice

Samarbeidspartnere: Øystein Selenius (vannliljeentusiast)

Annet: Fotograf Rainer Stange, Per-Olav Hagen

Bokemo

  • 01-2 Rød, rosa og hvite vannliljer
  • 02-1 Nøklegårdsdammen april 2022
  • 02-2 Nøklegårdsdammen sommer 2023
  • 03-Froskegg
  • 04-Vannliljebefaring
  • Bokemo P1120915

Liknende prosjekter