Innovasjon og nytenkning er et varemerke for Ulsteinvik. Det kreative og kulturelle smelter sammen i de ulike elementene som gir Kulturalmenningen innhold.

Belysning og møbler er spesialtegnet av CUBUS for å forsterke stedets identitet. Inspirasjon er hentet fra Ulsteinviks historie og industri, og mange av elementene er produsert av industrien lokalt. Bussterminalen har blitt et populært og effektivt stoppested for kollektivtrafikken. Terminalen gir puls og aktivitet til tettstedet. Universell utforming har vært et hovedmål - et første ledd i en systematisk tilrettelegging i sentrum der alle de viktigste funksjonene knyttes sammen av ledelinjer.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Ulsteinvik, Sunnmøre

Oppdragsgiver: Ulstein kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune

Byggeår: Høst 2007

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Axel Sømme, Merete Gunnes, Grete Evenstad, alle MNLA

Annet: Referanseprosjekt for ledelinjer og universell utforming

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • 02 DSC_6211
  • 03 DSC_6113

Liknende prosjekter