Ideen om å lage et sjøbad på Myklebust oppsto på begynnelsen av 2000-tallet i forbindelse med utviklingen av Jåsund-halvøya, et nytt og attraktivt boligområde i Sola.

Kyststripen er preget av tidvis kraftig vind, variasjon i flo og fjære, og bølger som slår inn over land. Som en del av rammen for prosjektet skulle sjøbadet være et landemerke for det nye boligområdet og en attraksjon for de nye innbyggerne. Sjøbadet ligger ved kyststien som går fra Tananger i Sola kommune og nordover langs Jåsund-halvøya mot Hafrsfjord. Utgangspunktet for landskapsutformingen var at bassenget skulle være svært robust, med minst mulig inngrep i det naturlige kystlandskapet. Samtidig skulle det ha universell tilgjengelighet, være en trygg bade- og møteplass og gi innbyggerne en god opplevelse. Bratt fjell, skjær og en krevende adkomst gjorde det utfordrende å lage en plan som skulle gi muligheter for alle til å benytte området på en god måte.

Gjennom terrengtilpasning og nøye planlegging er resultatet et skjermet basseng som samtidig har naturlig sirkulasjon av sjøvann gjennom små åpninger mellom holmer og skjær. Dette har gjort sjøbadet til et helt spesielt sted som er skjermet og oppvarmet av solen, samtidig som det beholder sin naturlige karakter. Alle stier er lagd i betong, med universell utforming i nærheten av, og ned i bassenget, og med minst mulig inngrep i området. Sandbunn i bassenget gir et mykere element enn stein og betong. Stier, trapper, badebrygger og ramper sikrer adkomst til bassenget fra flere sider. Det ferdige resultatet er en solid og bestandig løsning med universell adkomst. Badeanlegget ble offisielt åpnet 23. august 2015, og har allerede rukket å bli svært populært.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Sola, Rogaland

Oppdragsgiver: Jåsund Utviklingsselskap AS

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2014-2015

Areal/størrelse: 4 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 5,6 mill. kr

Prosjektansvarlig: Trond Kostøl

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Omar Ingthorsson MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Omar Ingthorsson MNLA, Andrew Budd, Martina Andersson MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS, Stavanger

Entreprenør: SV Betong AS

Anleggsgartner: Stangeland Maskin AS

Underleverandører: Stangeland Maskin AS

Priser i konkurranser: Sola kommune: Kreativitetsprisen 2015 

Norconsult AS, Stavanger

  • Sjøbadet Myklebust2_Norconsult_AS
  • Sjøbadet Myklebust5_Norconsult_AS
  • Sjøbadet Myklebust3_trykk
  • Sjøbadet Myklebust6_Norconsult_AS
  • Sjøbadet Myklebust7_Norconsult_AS

Liknende prosjekter