Lervigskvartalet ligger i et tidligere industriområde i bydelen Stavanger øst. Kvartalet skal oppgraderes med blant annet skole, barnehage og næring. Utviklingen av Lervigskvartalet er en viktig del av urbaniseringen og fortettingen av Stavanger by.

Gode løsninger for effektiv arealbruk er nødvendig, derfor er utearealene både for skolegården og barnehagen lagt på taket av byggene. Utearealene på taket kan nås fra samme terrengnivå som gaten vest for prosjektområdet. Det er planlagt frodige og universelt utformede forbindelser mellom taket og gatetunet i øst. I forprosjektet ble det gjort flere vurderinger for å sikre lune, frodige og attraktive utearealer. Ved bruk av modellbaserte analyser for faktorer som vind, sol og skygge, støy samt bæreevne på takflatene, ble det tidlig etablert prinsipper og tiltak for å sikre høy kvalitet på utearealene inn i detaljeringsfasen med entreprenør. Prosjektet omfatter både regulering med forprosjekt og detaljprosjektering. Kvartalet forventes å stå ferdig i 2024.  

---
Lervigskvartalet is in the eastern part of Stavanger. The development of the quarter is an important part of the urbanization and densification of the city of Stavanger. The municipality is planning for a new school, kindergarden, sports hall, office buildings and more. Effective solutions for land use are necessary to achieve all the wanted functions. Therefore, both the schoolyard and the kindergarten's outdoor areas have been placed on the roof of the buildings. By using model-based analyses for wind, sun/shade, noise, and loadbearing capacity on the roof surfaces, etc., it has been possible to ensure that necessary measures are made to obtain high quality of the outdoor areas into the detailing phase with the contractor. The project is expected to be completed in 2024.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Stavanger, Rogaland

Oppdragsgiver: Stavanger kommune

Byggeår: 2024

Prosjektperiode: 2019–2024

Areal/størrelse: 23 daa

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Heidi Kalstad Nordaunet, Guro Grimnes

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Heidi Kalstad Nordaunet, Guro Grimnes

Arkitekt: Bark Arkitekter AS, Studio HOH AS

Sweco Norge AS, Stavanger

  • Lervigskvartalet2
  • Lervigskvartalet3-

Liknende prosjekter