Detaljprosjektering av uteområde ved tre blokker med til sammen 71 boenheter og tilgrensende kvartalslekeplass og friområde.

Boligene er prosjektert som seniorboliger og hagen er spesielt tilrettelagt for eldre. Boligprosjektet har blant annet utlånsleiligheter, fellesrom, selskapslokale med kjøkken og felles takterrasse. Blokkene har fem etasjer og grønne tak. Flere av ytterveggene har systemer for klatreplaner.

Uteområdet ved blokkene er en stor felles hage, inndelt i soner. Enkle stålkonstruksjoner er rammeverket for klatreplanter og danner grønne skillevegger mellom de forskjellige sonene i hagen. Kanter av cortenstål gir nok vekstjord til planter over parkeringdekket og er fine plantekasser i uterommet. Hagen er vestvendt, og sonene fungerer som mindre og lune uterom. En sone har direkte adkomst til blokkenes eget selskapslokale. Her kan større skyvedører åpnes, og ute- og innerom kan møbleres. En annen sone har treningsapparater og er samtidig skjermet fra andre deler av hagen. En tredje sone er en mindre lekeplass med tilhørende sittegruppe. Andre aktiviteter i hagen er utendørs sjakkbrett og bocciabane. Det er brukt benker med forlenget rygg og armlener som passer ekstra godt for eldre. Bak blokkene ligger en liten opplyst trelund. Hundvågparken har et vernet lønnetre som ligger ved adkomsten inn til blokkene. For å bevare treet gjennom byggeprioden ble det utarbeidet en tiltaksplan.

I tilknytning til boligene er det bygd en offentlig lekeplass og en offentlig park som ligger på to ulike nivåer i terrenget. En granittrapp gir direkte tilgang til friområdet fra lekeplassen og en universelt utformet gangvei knytter de to uteområdene sammen. Kvartalslekeplassen er attraktiv, og er blitt et populært uteområde både for barn og ungdommer. 

 

Design and construction of the landscaped areas of an apartment complex. The project includes a total of 71 units and is designed with features and qualities that should be attractive for senior citizens. 

The landscape area belonging to the apartment buildings is a large, shared outdoor room that is divided into several zones. Simple steel structures give place for climbing vines and create partition walls between the different zones. With west facing exposure, the area enjoys a warm and sunny microclimate. One of the zones has a direct connection with the building’s community rooms and can be furnished for larger gatherings. Another zone provides place for outdoor exercise equipment. In connection with the apartment housing there is also established a public playground and park. These outdoor spaces are built on different terrain levels and are connected via stairs and ramps. 

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Beliggenhet: Stavanger, Rogaland

Oppdragsgiver: Eiendomsgruppen Vest AS ved Kenneth Rygg

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2016–2018

Areal/størrelse: 12,5 daa

Kostnad inkl. MVA: 9,2 mill. kr

Prosjektansvarlig: Jan Noralf Frøysland

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Margrét Backman

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ida Bjerkreim Ellertsen MNLA, Ingunn Landsnes

Rådgivere/konsulenter: VVA ingeniører ved Norconsult AS

Entreprenør: Jærentrepenør AS

Anleggsgartner: Stangeland Maskin AS

Arkitekt: Sjo Fasting AS

Asplan Viak AS, Stavanger

  • Hundvågparken_Stavanger_2
  • Hundvågparken_Stavanger_3
  • Hundvågparken_Stavanger_5
  • Hundvågparken_Stavanger_6

Liknende prosjekter