Tropehagen på Luranetunet bu- og behandlingssenter ligger i et stort glassoverbygd gårdsrom, mellom omsorgsboliger fra 1990-tallet og et nytt sykehjem fra 2017.

Hagen har et subtropisk klima, der temperaturen i rommet aldri skal synke under 13 grader eller stige over 27 grader, uansett vær utendørs. Fjellvarme sørger for energi til hagen. Plantene får ekstra vekstlys om vinteren. 

Det er plantet minst 40 ulike eksotiske vekster som er grønne hele året, og små skilt med navn på vekstene skaper følelse av botanisk hage. Her er palmer og fiken av ulike slag, samt sitrontrær, kaffebusk og banan. Sistnevnte trives litt for godt og må tynnes jevnlig. Yucca, vindusblad og mønjelilje er velbrukte stueplanter og danner midtsjiktet, mens blant annet bregner og fredslilje danner bunndekke. På søylene som bærer taket vokser pasjonsblomst, jasmin, kiwi og treklatrer.  

Stiene i hagen er av plasstøpt betong, malt med vannavstøtende maling. Bedene ligger på fylling til fjell slik at røttene kan utvikle seg fritt og dreneringen er god. Det er dryppvanning i alle plantefelt, men med god bunndekkevegetasjon blir fordampingen liten. Plantefeltene er lagt slik at en får skjermete oppholdsplasser og slik at en kan ta ulike rundturer i hagen. Et basseng med fossefall og koi-karper er sentralt plassert i hagerommet, og med et lydanlegg som spiller fuglesang er stemningen satt. 

Hagen er åpen for alle pasienter og deres besøkende, og har enkel adgang slik at barnebarn og oldebarn fritt kan løpe ut og leke. Som det ble sagt under åpningen av hagen; Luranetunet skal ikke være et sted hvor du er fram til du dør. Dette skal være et hjem hvor du skal leve helt til din siste dag. 

The tropical garden at Luranetunet retirement home creates a lush oasis for the residents to use throughout the year. The garden is in a large glass-covered courtyard, with a subtropical climate where the temperature in the room never drops below 13 degrees or rises above 27 degrees, regardless of the weather outside. Planting is arranged to make sheltered spaces for sitting and various walks. Subtropical growths and a pool with waterfalls and colourful fish make a great setting for a home where you can live until your last day. 

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Bjørnafjorden, Hordaland

Oppdragsgiver: Bjørnafjorden, tidl. Os kommune

Byggeår: 2017

Areal/størrelse: 1300 m2

Kostnad inkl. MVA: 20 mill. kr

Prosjektansvarlig: Os kommune v/Tor Inge Døsen

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Norconsult v/Nina Dybwad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Anne K. Irgens MNLA

Entreprenør: UBA (glasstak), Solskjermingsgruppen (solavskjerming), Johs Sælen & Sønn (stålarbeid)

Anleggsgartner: Svein Boasson AS

Kunstner: Div. kunstnere fra Os Skulptursymposium samt Arne Mæland og Vidar Bratlund-Mæland

Arkitekt: HLM arkitektur, SE-Arkitektur

Annet: Fotograf: arkiF

Norconsult Norge AS, Bergen

  • Luranetunet, arkiF-3
  • Luranetunet, arkiF-5
  • Luranetunet, arkiF-6

Liknende prosjekter