Fredag 1. februar 2013 åpnet den oppgraderte delen av Bergen busstasjon - nordre del. Søndre del vil ferdigstilles i løpet av første halvår 2014. Bergen busstasjon er kollektivknuteputepunktet mellom Bybanen og lokale og regionale busser, lokalisert nær Bergen jernbanestasjon.

Hovedbegrunnelsen for opprusting av terminalen er universell utforming, kollektiv-tilbudet i Bergen skal bli tilgjengelig for alle. Løsninger som gjør terminalen tilgjengelig og hensiktsmessig for alle har vært et grunnleggende prinsipp gjennom hele plan- og byggeprosessen. Det ferdigstilte prosjektet viser en logisk, ryddig og vel organisert terminal med gode forbindelser til den omkringliggende byen.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Bergen sentrum

Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2011-2013

Areal/størrelse: 11 700 m2

Kostnad inkl. MVA: 112 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Helge Håvardstun

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anna Wathne MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Vibeke Jorn Myran og Charlotte H. Hystad

Rådgivere/konsulenter: Erstad og Lekven Bergen AS, Smidt og Ingebrigtsen AS, Multiconsult AS

Entreprenør: Svein Boasson as

Anleggsgartner: Svein Boasson as

Kunstner: Lars Morell og Stefan Tønner

Arkitekt: Paal J Kahrs arkitekter

Samarbeidspartnere: Trafikkplanlegging Asplan Viak AS v/Audun Kvam

Asplan Viak AS, Bergen

  • BergenBystasjonen23

Liknende prosjekter