Marienlyst skole er totalrehabilitert for å romme barne- og ungdomstrinn, samt spesialklasser, mottaksklasser og barnehage, og ble ferdigstilt høsten 2010. Skolen er fra 1954 og ligger i et etablert område sentralt i Oslo.

 De store åpne arealene inne på skolegården er delt inn i soner, med aktiviteter tilpasset de ulike brukergruppene, samtidig som det er lagt til rette for samspill. Utearealene består blant annet av et variert utvalg av lekeapparater, sandkasser, sittegrupper, amfier med scene, sansevegg og skolehage. Det er gjennomgående brukt robuste materialer som granitt og betong, og store felter med fargerikt gummidekke. Store deler av den eksisterende vegetasjonen er bevart og er med på å skape en grønn ramme rundt skolegården. 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF

Byggeår: 2010

Prosjektperiode: 2006-2010

Areal/størrelse: 10 daa

Kostnad inkl. MVA: ca. 25 mill. kr.

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker AS

Entreprenør: Braathen Landskaps-entreprenør AS

Grindaker AS

  • IMG_2741
  • IMG_2750
  • IMG_2757

Liknende prosjekter