Nygårdsparken har i noen tiår vært preget av rusmisbruk og lyssky virksomhet. Nå skal parken tas tilbake og bli en attraksjon for byens befolkning og besøkende. Første ledd er etablering av knutepunktet i øvre del av parken.

Forslaget baserer seg på tre stikkord: Pryd, fryd, promenade. Øvre del skal bli en attraksjon og destinasjon gjennom tilrettelegging for lek og aktivitet, samt gode oppholdsplasser for folk i alle aldre. Parken og Langedammen skal rehabiliteres. Vegetasjonen skal skjøttes, tynnes og suppleres med flere arter, slik at årstidsvariasjoner og plantene gir frodige rammer, med farger, blomster og rom. Øvre del er formet og organisert ut fra de historiske virkemidlene i engelsk landskapsparkstil. Det er arbeidet med siktlinjer, ulike nivå av promenadestier, fremheving av naturelementer og landskapsformer. Dette skaper ulike naturopplevelser, stemninger og aktiviteter når man vandrer gjennom parken.

Det kuperte landskapet med små koller og skrenter har vært utgangspunkt for utformingen av paviljong og plass. Paviljongen smelter inn i landskapet og blir ett med terrenget bak. Kontakt mellom knutepunktet og Langedammen sikres gjennom ivaretakelse av siktlinjer og en tilbaketrukket paviljong.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune v/Grønn etat

Byggeår: 2015-

Prosjektperiode: 2015-

Landskapsarkitekt: Sweco Architects Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Merete Gunnes MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Linn Riise Handal MNLA, Johanne Marie Time Aksnes

Rådgivere/konsulenter: RIE/RIVA/RI-miljø: COWI as, RIB: NODE AS

Arkitekt: TAG arkitekter v/Marko Todorovic, Camilla Arnesen

Annet: Perspektiver: Viktor Fretyan

Sweco Architects Bergen

  • nygaardsparken-02
  • nygaardsparken plan
  • Nygaardsp_HOvedlinjer_analyse

Liknende prosjekter