Voldsminde barnehage på Lademoen var en del av byfornyelses-programmet til Trondheim kommune. Lademoen skole ble nedlagt og hovedbygget tatt i bruk til kunstnerverksteder i 1993. Spesialbygget er omgjort til logopedisk senter og barnehager.

Det var et ønske at barnehagen skulle bære preg av det nære naboskapet med kunstnerverkstedet. Det ble derfor tidlig engasjert kunstner i prosjektet.

Oppgaven var å utarbeide en utomhusplan for den tidligere skolegården i tråd med dagens bruk, dvs. utearealet på skolen skulle deles i to mellom kunstnerverkstedet og barnehagen. Pga. støy fra Kunstnerverkstedet var det ønskelig med noe skjerming mellom arealene.

Skolegården ble delt ved hjelp av et lager- og verkstedsbygg. Terrenget på skolegården ble fylt opp bak lagerbygget, på denne måten fikk skolegården og barnehagen nærmere kontakt med parken og kirken.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Oppdragsgiver: Trondheim kommune, Bolig- og byfornyelseskontoret

Byggeår: 1999

Areal/størrelse: 4 daa

Kostnad inkl. MVA: ca. 2.1 mill, inkl. kunstnerisk utsmykking

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Entreprenør: Solborg Maskin as

Kunstner: Merete Morgenstierne

Arkitekt: Asplan Viak Trondheim v/Svein Rasmussen

Annet: Medarbeidere: Smed: Torgeir Henriksen, Steinhugger: Lisbet Junge, Keramikker: Brit Dyrnes

Asplan Viak AS, Trondheim

  • voldsminde2
  • voldsminde4
  • voldsminde1

Liknende prosjekter