Saga Senter er første ledd i en større utvikling av området øst for Jessheim jernbanestasjon. Oppdraget ble vunnet i en plan- og designkonkurranse sammen med ØKAW Arkitekter i 2008.

Grindaker AS

Bebyggelsen består av boliger på 3–4 plan over 1–2 forretningsetasjer på gatenivå, samt parkeringskjeller. Området er delt i to i forlengelsen av den nye Dampsagalleen. I denne aksen ligger anleggets «hjerte», med næringsarealer ut mot et sentralt torg. Et stort frodig amfi henvender seg mot torget. Fra torget er det heis og trappeforbindelse til to skjermede, halvprivate boligtun. Alle leiligheter har inngangsparti fra disse tunene. Langs midtaksen i boligtunene strekker seg et multimøbel i tre. Møbelet har forskjellige funksjoner som sittekant, bølgedekke, sandkasse, plantekasse, pergola med klatreplanter med mer. Mot syd åpner tunene seg med punkthusbebyggelse. Mellom punkthusene er det fire mindre gårdsrom med hver sin temahage. Uterommene har enkel materialbruk med grus, betong, stål og tre. Her er stor frodighet, med hekker som skiller mellom private uteplasser og fellesområdene. Vegetasjonen er bærbusker, duftende planter, prydgress, prydbusker, trær og klatreplanter. Store deler av uteanlegget er på betongdekke.

  

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Ullensaker, Akershus

Oppdragsgiver: Jessheim Byutvikling AS

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2008-2013

Areal/størrelse: 10 700 m2

Kostnad inkl. MVA: Ca. 7,5 mill. kr

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker AS

Entreprenør: Ø. M. Fjeld

Anleggsgartner: Nordby Maskin AS

Arkitekt: ØKAW AS Arkitekter MNAL

Priser i konkurranser: 1.premie i plan- og designkonkurranse 2008, med ØKAW Arkitekter

Annet: Foto: Damian Heinisch

Grindaker AS

  • Saga-senter_Damian-Heinisch_2
  • Saga-senter_Damian-Heinisch_3

Liknende prosjekter