Lørenskog miljøby skal bli et foregangsprosjekt innen bærekraftig områdeutvikling. Sweco har utviklet en strategi for miljøtiltak og plangrep.

Det er gjennomført tre workshops med 35 deltakere fra oppdragsgiveren, en bred gruppe av private, kommunale og statlige nøkkelaktører, samt beobere. En tverrfaglig ressursgruppe med landskaps-arkitekter, planleggere og arkitekter fra Norge og Sverige har ledet prosessen. Resultatet er en kunnskapsbase med viktige miljøtiltak, og en skisse som konkretiserer tiltakene i en plan.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Lørenskog

Oppdragsgiver: Selvaag Bygg AS

Prosjektperiode: 2010-2011

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Silje Flage Dragsund, Marc Ebhardt, Kyrre Gran, Helle Beer Urheim og Mikael af Ekenstam

Sweco Norge AS, Oslo

  • 2011.06.14_Visjonsperspektiv_1
  • bilder-befaring 4 januar 055

Liknende prosjekter