I over 200 år var Barbu egen kommune med egen kirke og med små trehus i bratt sørlandsterreng ned mot en liten vik. Industrialiseringen kom, og med den tømmer- og malmeksport med behov for industri-kai, siloer og store kraner. Industrien ble flyttet, og arealene som sto igjen ropte etter fornyelse.

Fra spytting på anleggsarbeidere til stolthet og entusiasme
- om forandring i en liten by

Planer om ny bydel med høy utnyttelse og bypark ble lagt, mens innbyggerne protesterte i nesten ett tiår. Under etableringen av den nye byparken var heller ikke lokalbefolkningen nådig; et halvferdig prosjekt ble sablet ned i avisene og anleggsarbeidere opplevde å bli spyttet på. Tross dette; prosjektet ble ferdigstilt, kritikken har stilnet, og byen har fått sin første skikkelige bypark på 300 år. Arendals innbyggere har omfavnet den grønne møteplassen med entusiasme og stolthet, og bruken er massiv.

Målet har vært å skape en kompakt, sosial og aktiv bypark der alle skal kunne finne seg til rette. Et hovedfokus har vært å etablere god ryggdekning og skjerming mot den støyende bilvegen i bakkant, samt sikre store nok grønne flater. Videre er ulike aktiviteter lagt nær hverandre, og gjerne med overlapp: basketballnettet er plassert midt på rulleanlegget og benker og bord er plassert knappe en meter fra volleyballbanen Dette forutsetter fleksible brukere som viser hensyn. Resultatet er et kompakt, sosialt og interessant anlegg.

Parken inneholder et 50 meter langt grunt vannspeil, streetbasket, rulle- og skateområde, sandvolleyballbane, et lite parkouranlegg, hus til å klatre på, trampoliner, fire meter høye husker, grillplass og to paviljonger. Det er valgt utstyr som appellerer og inviterer ungdom til aktivitet.

Materialbruken er enkel og robust med synlige stålkonstruksjoner, vegger i glatt betong, kjøresterke gangbaneheller og plass-støpt betong blestret for sklisikkerhet. Kanting er utført i stål og granitt, og treverket er i Kebony-kvalitet. Sentralt er en ti meter lang signalrød benk i offshore-kompositt.

Det er raus bruk av stauder i parken i rosa, blått og lilla. Det er brukt løk, geranium og kattemynte til vårblomstringen, solhatt, prydgress og bambus til høst- og vinterpryd. Buskbeplantningen er vintergrønne og herdige busker. Det er valgt relativt små trær, som vårblomstrende magnolia og kirsebær samt hjertetre og rogn for vakre høstfarger.

Arendal har fått sin første bypark i byens 300 år lange historie. Byens befolkning har omfavnet den med stolthet og entusiasme, og forhåpentligvis vil parken bidra til glede, positive opplevelser og gode møter mellom mennesker i mange tiår framover.

English summary
When the old industrial harbour in Arendal was moved, a new city district was planned. The park has been realized as a compact and modern space, brimming with activities for all – especially youth – with attractions arranged in close proximity to each other. Materials has been kept in a rough finish, using concrete and steel, and perennials are kept in a pink/blue/purple palette. Previous criticism has been replaced with enthusiasm and pride, and the park stand as a strong social hub for the city.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Arendal, Aust-Agder

Oppdragsgiver: Arendal kommune

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2013-2017

Areal/størrelse: Ca. 5 daa

Kostnad inkl. MVA: 43 mill. kr

Prosjektansvarlig: Espen Evensen Reinfjord MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Arendal

Ansvarlig landskapsarkitekt: Espen Evensen Reinfjord MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hanne Katrine Solli, Kristina Hillnhütter, Stasa Josilovic MNLA, Per Olav Røgler Ramstad

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak, Stærk & Co

Entreprenør: Steen & Lund AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Underleverandører: Oase Fontener AS, Toten håndverkstjenester, Rambøll AS

Arkitekt: Jana Liebig

Idé/initiativtaker: Arendal kommune

Annet: Fotograf: Hugo Lande

Asplan Viak AS, Arendal

  • Barbu park 1
  • Barbu park 2
  • Barbu park 3
  • Barbu park 5
  • Barbu park 6
  • Barbu park 7
  • Barbu park 8

Liknende prosjekter