Det nye biblioteket åpner muligheten for en beskyttet hage, en møteplass for rolig samvær i Oslo sentrum. Dalen langs Observatorie terrasse vil bli et trivelig gangstrøk, med "Knertens have" for barna. Vest for nybygget anlegges Lesehaven som skjermet hagerom. Utkastet vant 1. premie i konkurransen om utvidelse av Nasjonalbiblioteket i Oslo, 2002.

Knut Hamsun ruver i verdenslitteraturen, og hans litteratur er en hyllest til naturen. Nettopp i Nasjonalbibliotekets hage ser vi en mulighet til å feire hans litterære produksjon.

Lesehaven rommer et vannspeil som bærer settekasser for bokstaver, typer, etter motiv fra trykkerienes miljø. I kassene er de innledende ord i Nobelprisverket "Markens grøde": "DEN LANGE, LANGE STI OVER MYRENE", satt med 2 m høye speilvendte typer, kraftig skulpturert. De speiler seg i vannflaten slik at ordene kan leses riktig. Settekassenes bakvegg kles med eviggrønne klipte hekker.

På plenflaten er fortsettelsen "...OG IND I SKOGENE HVEM HAR TRAKKET OP DEN?" lagt ned i stein, til uformelle stier.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS

Byggeår: 2005

Areal/størrelse: Areal park 5 daa

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Arkitekt: Longva Arkitekter AS

Priser i konkurranser: 1. premie i konkurranse 2002

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • nasjonalbibl2

Liknende prosjekter