Ydalir skole og barnehage med tilhørende utearealer blir hjertet i den nye bydelen til Elverum, «Ydalir».

Prosjektet består av en 2-parallell skole og en barnehage med åtte avdelinger, i tillegg til en idrettshall. Det er store terrengforskjeller på tomta, ettersom det her tidligere lå et grustak. Hele tomta opparbeides som en grønn park, som omslutter skolen og barnehagen. Nærmest byggene opparbeides parken med faste dekker og varierte lekeapparater for forskjellige aldersgrupper, og går gradvis over i mer parkpregede omgivelser med grønne plener, enger, store trær og frodig natur. Parken med attraktive og allsidige lekemuligheter utgjør uteområdene for skole og barnehage, samtidig som den blir et viktig sosialt samlingsted for bydelen. I randsonen etableres natur-lik vegetasjon for å styrke stedets økologi. Her etableres buskfelt med innslag av større trær, og oppfrest lokal skogbunn med frøbank spres utover store områder slik at stedegen natur raskt vil kunne vokse fram. 

 

The project consists of a new school, a kindergarten, and a sports hall in the new district of Elverum called «Ydalir». Closest to the buildings, the park has been developed for a variety of playing opportunities for different age groups and is gradually changing into a more park-like environment with green lawns, meadows, large trees, and lush nature. The Park will also function as an important social gathering place for the district. In the edge zone, natural vegetation is established to strengthen the site's ecology.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Elverum, Innlandet

Oppdragsgiver: Elverum kommune og BetonmastHæhre

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2017–2019

Areal/størrelse: 60 daa

Kostnad inkl. MVA: 250 mill. kr eks. mva for hele prosjektet

Prosjektansvarlig: Heidi Erikstad

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Marit Reisegg Myklestad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kari Bergo, Ann Kristin Viken Almås, Sandra Klo Steine, Kaia Schjeldsøe Berg, alle MNLA, Christoph Köpers, Gunn Helen Hansen

Entreprenør: BetonmastHæhre

Anleggsgartner: Akershusgartneren AS

Arkitekt: Ola Roald Arkitektur AS

Annet: Foto: Østengen & Bergo

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • Ydalir1
  • Ydalir2

Liknende prosjekter