Oppdraget omfatter hele arealet rundt det nye Statoilbygget på Fornebu, og består av en parkdel, samt et mer urbant trafikkområde på arealet mellom Statoilbygget og Terminalbygget, IT Fornebu.

 Store deler av anlegget - Torget - ligger på toppen av en parkeringskjeller. Logistikk er et viktig element i prosjektet. Adkomst med sykkel og gode gangforbindelser til og fra offentlig transport, varelevering og trygg ferdsel over torget skal ivaretas. Parken skal være åpen og tilgjengelig for offentligheten. Utomhusplanen er satt i en formmessig sammenheng med de karakteristiske landskapsstrukturene på Fornebulandet: geologi, grøntdrag, strandsone og koller.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Fornebu

Oppdragsgiver: IT Fornebu/Stor-Oslo Prosjekt

Byggeår: 2012-2013

Prosjektperiode: 2011-2012

Areal/størrelse: 75 000 m2

Kostnad inkl. MVA: Budsjett 55 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Rambøll AS v/Anne Drøyli MNLA

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Norge

Ansvarlig landskapsarkitekt: Aaste Gulden Sakya og Hanne Pollen, begge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aaste Gulden Sakya, Hanne Pollen og Anne Drøyli

Rådgivere/konsulenter: Rambøll (LARK, vei, VA), Norconsult (RIV), Foyn Consult (RIE)

Entreprenør: Steen & Lund AS og Skanska

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Kunstner: Olafur Eliasson, Pippi Lotta Rist og Camilla Løw

Arkitekt: a-lab

Idé/initiativtaker: IT Fornebu

Henning Larsen, Norge

  • SF plan
  • SF benkeskisse flat

Liknende prosjekter