Bankplassen har i dag intime proporsjoner med innslag av vegetasjon og vann. Velvoksne trær, gressplener og en vannfontene setter sitt preg på plassen. Bankplassen fungerer som forplass for Norges Bank, Museet for Samtidskunst, Café Engebret, Nasjonalmuseet for Arkitektur og en rekke gallerier.

LINK Landskaps planforslag gjenbruker deler av dagens anlegg i et nytt design som ivaretar eksisterende verdier og legger til rette for opphold, aktivitet, fleksibilitet, nytelse, komfort og trygghet.

Designgrepet tar utgangspunkt i etablering av et nytt flerbruksgulv midt på plassen. Gulvet er foreslått som en kombinert stål og trekonstruksjon, med et dekke av innfelte trebord i kombinasjon med perforerte stålplater og stållister. Materialvalget gjør det mulig å opprettholde sirkulasjonen av vannet gjennom den eksisterende fontenen, slik at vannfontenens form lever videre i ny, forenklet bekledning.

Forslaget legger til rette for et bredt spenn av nye bruksmuligheter, blant annet til utstillinger og arrangementer, også på vinterstid. Plassen får dermed nytt liv med dynamiske, vitaliserende elementer som vann, lys, sunne og sterke trær, vakre gress- og blomsterenger og et fleksibelt og innbydende fellesrom. I tillegg skaper gulvet nye sittemuligheter i form av sittetrapper og et nytt opphøyet areal med flyttbare stoler og bord.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo (Kvadraturen)

Oppdragsgiver: Norges Bank

Prosjektperiode: Parallelloppdrag 2014

Areal/størrelse: 5 300 m²

Kostnad inkl. MVA: Budsjett fase 1: 8 mill. kr

Prosjektansvarlig: Anne Pia Møllenhus MNLA

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Paul Patrick Donnelly

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Erle Stenberg MNLA, Sofie Persvik MNLA, Ivar F. Nielsen, Jonas Collett

Rådgivere/konsulenter: ÅF Lightning AS, ved Morten Jensen & Helga Iselin Wåseth

Samarbeidspartnere: BRICK Visual

Idé/initiativtaker: Norges Bank

Annet: Invitert som ett av tre landskapsarkitektkontorer. Oppdragets vinner ble Dronninga landskap.

LINK arkitektur AS Landskap

  • Bankplassen_Landskapsplan
  • Bankplassen 3

Liknende prosjekter