Sett inne fra senteret gir gårdshagen og de fire takterrassene en frodig og variert opplevelse. Hagene er en del av det terapeutiske tilbudet og stimulerer til at pasientene oppholder seg utendørs. Her gis mulighet for aktivitet og opplevelse samtidig som det også finnes rolige områder.

Gulvet i 1. etasje har direkte kontakt med gårdshagen. Et stort skrånende felt i midten er fristilt fra veggene. Skråplanet utgjør et stilisert landskap med vann, strand, eng, veg og en trelund øverst i den mest skyggefulle delen. Takterrassene utenfor barneavdelingene er tilrettelagt for opplevelser og lek mens kvinneavdelingenes takhager har tema ro og avkobling.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Trondheim

Oppdragsgiver: Medplan AS (ARK)

Prosjektperiode: 2005-2006

Areal/størrelse: Gårdshage 1800 m². 4 stk terrasser 1200 m²

Kostnad inkl. MVA: Ca kr 7 mill.

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Marit Solum MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS (RIB), Cowi AS (RIV og RIE)

Anleggsgartner: Søbstad AS

Kunstner: Marianne Nilsen og Anita Abtahi

Asplan Viak AS, Trondheim

  • 02 detalj4
  • 03 oversikt4
  • 04 trer

Liknende prosjekter