Kirketorget er sentralt beliggende i Moss, med en rekke sentrale funksjoner i umiddelbar nærhet; Moss kirke, Moss rådhus, Parkteateret, Samfunn­salen, Kirkeparken videregående skole, gågaten med sitt handelsliv, serveringssteder og kunst­gallerier.

Området er dessuten en mye brukt ferdsels­åre for myke trafikanter. Før oppgraderingen bar torget preg av slitasje og manglende struktur. Store deler ble benyttet til parkeringsformål. Målet med prosjektet har vært å revitalisere denne delen av Moss sentrum. Området er tilført ulike attraksjoner som lekeapparater og ulike rom for opphold.
Torget er oppgradert med et gulv med helhetlig preg – som understreker de historiske bygningene i tilknytning til plassen. Minneplater er plassert i tilknytning til kirken, og gressarealer fungerer som visuelle pauser i overgangen mot handelssentrum. Spesielt for prosjektet har vært å formgi et offentlig sentrumsområde som ivaretar både ønsket om å tilrettelegge for lek og målet om å være Moss sin finstue. Plassen skal gjenspeile Moss som kulturby, og utformingen er styrt av hensynet til kirken og de andre historiske bygningene på plassen.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Moss, Østfold

Oppdragsgiver: Moss kommune

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2012-2016

Areal/størrelse: 7900 m2

Kostnad inkl. MVA: 26,4 mill. kr

Prosjektansvarlig: Moss kommune v/Sara Hagerup

Landskapsarkitekt: In Situ AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Åsa Hjorth, landskapsarkitekt MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Åsa Hjorth, Gro Tandberg, Maria Thøgersen Eide og Ida Skjoldager, alle MNLA

Entreprenør: Moss Drift og Anlegg KF

Anleggsgartner: Moss Drift og Anlegg KF

Underleverandører: Steinsetting AS (steinlegging), Otera AS (elektro), FonteneTeknikk AS (fontene), Trigonor as (lekeapparater)

In Situ AS

  • Kirketorget_Åsa Hjorth
  • Kirketorget_Tove Bråten
  • Kirket_Tove Bråten
  • Kirketorget_Agnes Hjorth Pettersen

Liknende prosjekter