Opprustningen av Åndalsnes sentrum er et totrinns prosjekt i aksen mellom rådhuset og fjorden, der første etappe er å omskape gågata Vollan til et levende byrom.

Gata har fått et fleksibelt design, slik at man ved spesielle anledninger kan benytte den til rockefestival og markedsdager. Tradisjonen for betongbruk er videreført i gata og varieres av plasstøpte og hellelagte flater. To store plattinger skyter ut av dekket og avtrappes i endene med sittetrinn. På langsiden finner man 13 m lange opphøyde vannrenner i lokal vistdalitt, som avtrappes i enden til flere små vannfall. På sørsiden av gata er en trerekke av agnbøk. I utplasserte urner finner vi ulike gressarter og sommerblomstplantinger. Sittemøblene er løse stoler av høy kvalitet, som kan plasseres etter solforholdene.


Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Åndalsnes, Møre og Romsdal

Oppdragsgiver: Rauma kommune

Byggeår: 2008

Prosjektperiode: 2006-2008

Areal/størrelse: 1600 m2

Kostnad inkl. MVA: ca. 3,5 millioner kr.

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter AS v/Arne Smedsvig MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Smedsvig Landskapsarkitekter AS v/Marius Sekse MNLA

Rådgivere/konsulenter: Node Rådgivende Ingeniører AS

Anleggsgartner: Anleggsgartnar Jan Erik Sandal AS

Underleverandører: Romsdal Steinindustri AS

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • andalsnesgagate2009-01
  • andalsnesgagate2009-02
  • andalsnesgagate2009-03
  • andalsnesgagate2009-05

Liknende prosjekter