Arbeidersamfunnets plass ligger langs Torggata, som er en viktig ferdselsåre mellom Grünerløkka og sentrum. Plassen ligger midt i et område med mye aktivitet gjennom hele døgnet, med Sentrum Scene og Rockefeller som nærmeste naboer.

Langs østsiden av plassen ligger Samfunnshuset, som er regnet for å være en av Oslos mest monumentale funkisbygninger. Plassen er tilrettelagt for musikkarrangement. Utformingen gir rom for scener av ulik form, mye publikum og uteservering. Materialbruken er enkel og robust. Detaljering i belegg og benker henter inspirasjon i funkisarkitekturens linjer og buer. Plassen er diskret lyssatt med noe effektbelysning på trær og benker.


Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo sentrum

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Samferdselsetaten

Byggeår: 2009

Areal/størrelse: 3 daa

Kostnad inkl. MVA: ca. 8 millioner kr.

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS v/Geir Pettersen MNLA og Agnes Kroll

Rådgivere/konsulenter: ViaNova Plan og trafikk AS

Anleggsgartner: Steen og Lund AS

Kunstner: Viel Bjerkeseth Andersen

Grindaker AS

  • arbeidersamfunnetsplass2009-02
  • arbeidersamfunnetsplass2009-03

Liknende prosjekter