Området inngår i den omfattende byutviklingen og transformasjonen av Fornebulandet. I tilknytning til Aker ASA sitt nye hovedkontor er det etablert et nytt urbant rom med tilhørende park og rekreasjonsarealer.

Planen omfatter grøntdrag, et offentlig torg med atrium og forplassen ved kontorbyggene. Hovedmål for planen: 

- Integrere grøntdrag og plassrommet mellom bygningene.
- Skape ett sammenhengende rom, men med underdeling og variasjon.
-   
Skape en plass som både er et offentlig område og som er del av kontorbyggenes område.
- Tilrettelegge for bruk «24-7» og stimulere til opphold, lek og sport samt være en arena for et bredt spekter av kunst, kultur og aktivitet.

Grøntdraget i nord er blitt en del av den overordnede parkstrukturen på Fornebu, og en viktig forbindelse mellom Holtekilen og Lysakerfjorden, der det i dag er en «missing link» i grøntstrukturen. Denne delen av utearealene er utformet med et parkpreg som forholder seg til øvrige parkområder på Fornebu, med store gressarealer, frittstående trær og stier som svinger gjennom landskapet. Grøntdraget fungerer som en forbindelse og et område å bevege seg gjennom, mens området mellom bygningene fungerer mer som et oppholdsområde. For å skape liv og aktivitet er det tilrettelagt for funksjoner som inviterer til offentlig bruk; lekeplass i nærheten av boligfeltet, sandvolleyballbane og et torg sentralt plassert i møtet mellom grøntdraget og plassrommet.

Det offentlige torget er i sin helhet anlagt på lokk over parkeringskjeller. Den dråpeformede gangsonen mellom byggene binder uterommet sammen. Gangstiene skaper et mønster som deler inn rommet, og innbyr til ulike opplevelser. Arealene mellom gangaksene er fylt med ulikt innhold; vegetasjon, sittegrupper og vannspeil. Vegetasjonsfeltene er beplantet med busker (rododendron), stauder og treplantinger. Det er også anlagt opphøyde bed for sommerblomster og prydgress. Faste ramper, trapper og bassengbunn er av støpt betong. Kantstein og dekket er kinesisk granitt. Det er lagt opp til aktivitetssoner med volleyballbane, klatrenett og bordtennisbord. Kunstneren Magne Furuholmen har hatt ansvar for den kunstneriske utsmykningen. Mer enn 50 kunstelementer er fordelt i uterommet; i gressflater, i faste dekker og i vannspeilet. Kunstelementene utgjør Skandinavias største keramiske skulpturpark og heter IMPRINTS.

Belysningen i grøntdraget har en likhet med belysningen som brukes i Nansenparken. I plassrommet mellom kontorbyggene er pullertbelysning brukt i stor grad. Denne forsterker buene, sammen med lys montert i himlingene i utkragingene. Selve midt­aksen er opplyst av høye multifunksjonsmaster som lyser opp plassdannelsene. Møblene har en integrert og stedstilpasset karakter, elementer som benker og bord er utformet i samme materiale som de harde overflatene, i kombinasjon med tre.

På øst- og vestsiden av de to bygningene er samme formspråk videreført, men i større skala. Vegetasjonen består her av ulike typer siv og gress. Mot nord ligger parkering for besøkende, el-biler og taxi drop-off.

 

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Bærum, Akershus

Oppdragsgiver: Aker ASA

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2013-2016

Areal/størrelse: 50 daa

Kostnad inkl. MVA: Uteanlegg 60 mill. kr, inkl parkeringsanlegg 200 mill. kr

Prosjektansvarlig: EH Consult v/Joachim Hovestøl

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kjetil Espedal, Hilda Øfsthus, Anette Monsen Londalen alle MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kjetil Espedal, Anette Monsen Londalen begge MNLA

Entreprenør: Totalentreprenør Hent AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Kunstner: Magne Furuholmen

Arkitekt: DARK Arkitekter AS

Idé/initiativtaker: Kjell Inge Røkke

Annet: www.fornebuporten.no Foto: Kjetil Espedal, Hufton+Crow

Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

  • Fornebuporten 2-1-2_Hufton+Crow
  • Fornebuporten 2-1-5_Hufton+Crow
  • Fornebuporten 2-2-7_6963
  • Fornebyporten 1-2-1_6881
  • IMG_6406 høy
  • Fornebu natt-Kjetil Espedal

Liknende prosjekter