Møllendal allmenning er et nytt offentlig byrom, som ligger sentralt plassert i et byutviklingsområde i Bergen. Allmenningen er del av et større byplangrep, og byrommet strekker seg helt fra planlagt ny Kunsthøgskole ned til Store Lungegårdsvann.

Området er i stor transformasjon, noe som fordrer en fleksibel utforming. Allmenningen skal bli Møllendal sin nye storstue; et urbant torg, aktivitetsplass og grønn lunge. Det er gjennom design og materialbruk ønskelig  å bygge opp et byrom hvor Møllendals egenart bevares og dyrkes, og hvor vannets rolle som kilde til rekreasjon forsterkes. Plassen skal bli  en grønn og lun oppholds- og aktivitetsplass som tar hensyn til lokalklima og synliggjør landemerker som Ulriken og Store Lunge-gårdsvann. Allmenningens form og uttrykk er bygd opp omkring en hovedretning fra fasaden til Kunsthøgskolen, og strekker seg helt ut i Store Lungegårdsvann med brygge- og badeanlegg.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen

Oppdragsgiver: Bergen, Grønn etat

Byggeår: Planlagt ferdigstilt 2014/15

Prosjektperiode: Forprosjekt høst 2012

Landskapsarkitekt: Sweco Architects Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Merete Gunnes MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Lilia Coelho, Mads Engh Juel MNLA

Rådgivere/konsulenter: COWI AS (RIG, RImiljø, Rivei, RIE), Konstruksjonsteknikk AS (RIB)

Kunstner: Siri Leira

Arkitekt: TAG arkitekter Bergen AS

Sweco Architects Bergen

  • PERSP 04

Liknende prosjekter