Trollhatten er en gangvei som er del av Enerhaugen borettslags uteområder. Veien har vært lite brukt, da den har vært preget av utrygghet og lyssky aktiviteter. Lala Tøyen lagde en mulighetsstudie for uteområdet i 2016.

Gjennom brukermedvirkning med bred deltakelse, ble ulike muligheter for å øke trygghet og trivsel belyst. Programmeringen med buldrevegg og et godt oppholdssted er valgt for å øke bruksfrekvensen gjennom døgnet og året. Buldreveggen er designet for både proffe klatrere og nybegynnere, voksne og barn. Veggen har fått sterke farger og er godt synlig fra Grønland. For å utvide og åpne området er det bygd en treplatting som utgjør et platå og gir plass for opphold og utsikt mot byen. God belysning har vært vesentlig for å øke følelsen av trygghet og muligheten for bruk gjennom døgnet. Det er ikke utført store terrenginngrep i forbindelse med oppføring av hverken buldreveggen eller plattingen, og det har vært viktig å bevare den eksisterende vegetasjonen i området. 

---
Brannveien used to be a rarely used pathway through a residential area. In 2016 Lala Tøyen started working with the area, creating a study aiming to find a solution making it safer and more attractive. Through broad participation several concepts were tried out. The result, a bouldering wall and a platform with benches and a view over the city, facilitates recreational use through the day and year. The wall has been designed to cater for both trained climbers and beginners, adults, and children. Lighting has been essential for the project. Only small adjustments to the existing terrain have been done, and preservation of existing vegetation has been important. 

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Beliggenhet: Oslo, Gamle Oslo

Oppdragsgiver: Enerhaugen borettslag

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2016–2021

Areal/størrelse: 600 m2

Kostnad inkl. MVA: 9 mill. kr

Prosjektansvarlig: Lala Tøyen

Landskapsarkitekt: Lala Tøyen AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Lala Tøyen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Lala Tøyen

Rådgivere/konsulenter: Degree of Freedom (RIB), GeoRock AS (Geoteknikk), Light Bureau (Lys)

Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenør AS

Anleggsgartner: Braathen Landskapsentreprenør AS

Underleverandører: Tjelmeland friksjon (Buldrevegg)

Samarbeidspartnere: Degree of Freedom, Light Bureau

Idé/initiativtaker: Enerhaugen Borettslag.

Finansieringskilde/sponsor: Sparebankstiftelsen, Obos gir tilbake.

Annet: Foto: Lala Tøyen v/Kari Tønseth og Linn-Heidi Halvorsen.

Lala Tøyen AS

  • Brannveien_2
  • Brannveien_3
  • 0IMG_2990 karitonseth
  • IMG_2561 karitonseth_small
  • IMG_2590 karitonseth_small
  • IMG_2669 karitonseth_small
  • IMG_2913 karitonseth
  • IMG_2954 karitonseth_small
  • IMG_3000 karitonseth_small
  • IMG_3032 karitonseth_small

Liknende prosjekter