Hereiane i Jondal kommune, er et svabergområde som strekker seg fra Hardangerfjordens sjøkant og til fjells, mer enn 400 meter over havnivået.

I dette særprega landskapet ønsker en å invitere besøkende til Nasjonal Turistveg Hardanger med på oppdagelsestur på breskurt berg. Stoppestaden er utformet med tanke på å være en introduksjon og invitasjon til en spesiell landskapsopplevelse.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Turistvegprosjektet

Byggeår: 2003 - 2004

Areal/størrelse: Ca 1200 daa

Kostnad inkl. MVA: ca 1,5 mill kr (ekskl toalettbygg)

Prosjektansvarlig: Kjell Hisdal /Svein Magne Olsen / Bjørn Andresen

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Bergen

Entreprenør: Mesta AS

Asplan Viak AS, Bergen

  • hereiane2
  • hereiane3

Liknende prosjekter