Tivolitrappen forbinder gateplanet foran Atlantic Hotell, Olav V gate og den framtidige parken på Tivolifjellet. Trappen er gitt en skulpturell utforming og snor seg rundt deler av Tivolifjellet.

I forbindelse med prosjektering ble fjellet scannet. Slik fikk man kontroll på hvor trappetrinn og repos skulle plasseres for å få en naturlig flyt langs fjellet.

Nødvendig bæring er utført med minst mulig inngrep i fjellet. Trappen er utført i cortenstål i hovedsak av to grunner: for å skape en kontrast mot fjellets farge og for å ta opp teakfargen i det nye inngangspartiet til Atlantic Hotell. Lys er lagt inn i underkant av håndløper, og opplyser trappen på kveldstid.

 

English summary
The Tivoli Stairs connect the street level in front of the Hotel Atlantic on Olav V's street and the future park at the Tivoli Mountain.  The stairs are given a sculptural design and twist around parts of Tivoli hill.

Necessary foundation work was set into the terrain and carried out with the least possible intervention in the mountain. The stairs are made of Corten steel for two reasons; to create a contrast to the color of the mountain, and to record the teak color of the new entrance to Atlantic Hotel. Light is placed below the handrail, illuminating the staircase at night.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Stavanger, Rogaland

Oppdragsgiver: KLP Eiendom

Byggeår: Ferdigstilt 2011

Areal/størrelse: 10 daa

Kostnad inkl. MVA: 250 mill. kr (byggesum)

Prosjektansvarlig: Odin Holen

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS Landskap, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Jesper Rasmussen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Fylkeskonservator Stavanger kommune

Kunstner: Ottar André Breivik Anderson og Øyvind Horvei

Annet: Foto: Hundven-Clements Photography

LINK arkitektur AS Landskap, Stavanger

  • Tivolitrappen_01
  • Tivolitrappen_03
  • Tivolitrappen_04

Liknende prosjekter