Olav Kyrres plass er sluttsteinen i St. Olavs Hospital. Dette er byrommet midt i sykehuset som forteller at man har «kommet fram». Plassen utgjør selve hjertet i sykehusområdet og viser vei videre til alle bygg.

Plassen er stor, hele 120 x 60 meter, og er omkranset av seks etasjers høye bygninger. Dette gir en sterk sentrumsfølelse og assosiasjoner til byrom i storbyskala. Plassen oppleves sammenhengende gjennom variert bruk av få og enkle element, samtidig som den er romdannende. Møbleringen legger til rette for forskjellige funksjoner. Ønsket har vært å skape en bruksplass med gode muligheter for opphold, uten at rommet virker forlatt på tider av året – og døgnet – hvor det er mindre folk utendørs. Det viktigste elementet 

i plassutformingen utgjøres av kanter for opphøyd beplantning, med integrerte sitteplasser og sykkelparkering. Kanten er utført i lys betong med marmor i tilslaget. Komposisjonen med opphøyde øyer deler plassen inn i mindre rom, samtidig som sammenhengen i formspråk knytter den sammen på tvers av Olav Kyrres gate. Rundt øyene er det lagt felt av masi-kvartsitt, som markerer møbleringssoner i gulvet. De lyse feltene letter orienteringen på plassen, samtidig som fargespillet i steinen gir en kvalitet til gulvet, spesielt på regnvåte dager. Dekket for øvrig er av lys granitt med tette fuger. I den mest solfylte delen mot nord er det bygd en fontene. Lyden av vannet filtrerer bort støy fra biltrafikken. Dette gjør at sonen foran Kunnskapssenteret oppleves behagelig og avslappende. Fontenen er av polert masi-kvartsitt, med lyssetting i dysene. Sammen med Tony Cragg’s skulptur og den utadvendte kantinefunksjonen i senteret, har det blitt et miljø et storslått bytorg verdig.

Priser: Statens Byggeskikkpris 2013 – hedrende omtale. The Design & Health International Academy Awards, Toronto 2014. Norsk Forms Innovasjonspris for universell utforming og kategorivinner innen landskapsarkitektur, 2014. Kommunal- og moderniserings­departementets pris for Attraktiv by, 2015.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag

Oppdragsgiver: Helsebygg Midt-Norge

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2010-2013

Areal/størrelse: 7200 m2

Kostnad inkl. MVA: Ca 25 mill. kr

Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Trond Heggem MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ørjan Buschmann Eivindsen, Siv Kjærem og Trine Rathe, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Kunstkonsulent: Petter Aleksander Hepsø

Entreprenør: Søbstad AS

Kunstner: Kunstner: Tony Cragg

Arkitekt: Team St. Olav AS og Ratio Arkitekter AS

Asplan Viak AS, Trondheim

  • DSC06681 olav kyrres plass
  • DSC06687 olav kyrres plass
  • DSC06696 olav kyrres plass

Liknende prosjekter