Det grønne næringshuset på Kokstad er et nytt næringsbygg i et goldt industriområde. Uteområdet er en oase som er god å være i. Byggets form danner en bevisst og skjermende utside mot industriarealene samtidig som den inkluderer deler av utearealet og skaper en beskyttet, frodig innside som henvender seg mot landskapet i horisonten.

En vegg av klatreplanter forener bygget med parken, og er også solavskjerming. Grønne tak håndterer takvannet som brukes til vanning og fordrøyning. Prosjektet har fokus på god adkomst, parkområde, funksjonell sykkelparkering, ladestasjoner for el-biler og underjordisk parkering. Gode miljø- og energiløsninger er vektlagt og materialer er valgt med tanke på økologisk bærekraft og holdbarhet.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Kokstad, Bergen

Oppdragsgiver: KBHT eiendom AS

Areal/størrelse: 5 mål

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ingvild Yri MNLA og Katrine Lone Bjørnstad MNLA

Rådgivere/konsulenter: Sweco

Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS v/Cato Mørner

Prosjekttype: Forprosjekt

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • naringsbyggkokstad09-02
  • naringsbyggkokstad09-03
  • naringsbyggkokstad09-04

Liknende prosjekter