Myntgata 2 ble i 2017 solgt fra Forsvaret til Oslo kommune. Gårdsrommet er et av de større gårdsrommene tilknyttet Akershus festning, og bygningene er fredet som del av det historiske miljøet rundt festningen.

Plan for framtidig bruk er videregående skole. I påvente av dette er det etablert en midlertidig leke- og aktivitetsplass. 

Første fase i oppdraget var utarbeidelse av tre ulike konsepter, som underlag for en medvirkningsprosess. Konseptet som ble valgt innebar bevaring av det vakre parkarealet, etablering av apparater for trening og et 40 meter langt huskestativ – med et variert utvalg av huskemuligheter for store og små. 

Aktivitets- og lekeutstyr er plassert slik at uterommets karakter og parkmessige preg er ivaretatt. Utstyret som er valgt er lavt, eller med en åpen struktur, slik at det underordner seg de historiske omgivelsene. Soner med utstyr er forsøkt plassert slik at gårdsrommets form understrekes og åpenheten beholdes. Parken åpnet 17. mai 2019 og har blitt en attraksjon i bydelen. 

The Myntgata 2 courtyard is located within the Akershus fortress, a protected historical site. A design for a temporary play area has been carefully crafted according to the demands of the surrounding context and community. The courtyard preserves the natural beauty of the area while offering a variety of activities that support recreation. A 40-meter-long swing set was created with opportunities for all ages. Workout spaces encourage fitness and play.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Sentrum

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2018–2019

Areal/størrelse: 2000 m2

Prosjektansvarlig: LANDSKAPERIET AS

Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Elin Liavik

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Betina Øvstaas Amundsen, Mona Kittelsen Røberg begge MNLA, Anna Goraj-Skorb

Rådgivere/konsulenter: Holo & Holo AS

Entreprenør: CH Prosjekt as

Anleggsgartner: Skaaret landskap AS

Annet: Fotograf: Tove Lauluten

LANDSKAPERIET AS

  • Myntgata2
  • Myntgata3
  • Myntgata4

Liknende prosjekter