Brønnøy Kalk AS tar ut stein til papirproduksjon fra et stort kalkbrudd i Brønnøy kommune. Kommunen har et variert landskapsbilde med skogkledde daler og mengder av små vann og fjorder. SWECO Grøner har bistått Brønnøy Kalk med reguleringsplan og konsekvensutredning for en større utvidelse av bruddet.

Landskapsutredningen gir en vurdering av hvilke konsekvenser en utvidelse av bruddet vil få for landskapsbildet i området. Visualiseringer har vært brukt aktivt i planprosessen for å gi bruddet en utforming som er tilpasset omgivelsene. Bruddet vises her i tre faser: dagens situasjon, uttaksperioden og istandsatt brudd.

Prosjektfakta

Kategori: Store inngrep, massetak, kraftutbygging

Beliggenhet: Brønnøy kommune, Nordland

Oppdragsgiver: Brønnøy Kalk A/S

Prosjektperiode: 1998-2050

Areal/størrelse: 3900 daa (alt. 1) / 4500 daa (alt. 2)

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo

Sweco Norge AS, Oslo

  • akselberg-2
  • akselberg-3

Liknende prosjekter