I 2008 satte Forsvarsbygg i gang arbeid for å oppgradere skytebaneanlegget på Ulven og rydde opp i det gamle forurensede området. Tre nye skytebaner ble anlagt; en skytebane på 100 meter med standplasshus, en langbane på 240 meter, samt en 180 graders kortholdsbane på 25 meter.

Banene har frittstående beskyttelsesvegger slike at alle tre kan benyttes samtidig. 9000 kubikkmeter forurenset masse ble gravd opp og kontrollert. Lukket inne i vanntette depot ble massene gjenbrukt og formet som kulefangervoller rundt anlegget. Landskapsmessig var det en stor utfordring å utforme og innpasse anlegget med kulefangervoller i opptil 9 meters høyde. Anlegget var nominert til Forsvarsbyggs arkitekturpris for 2011 som 1 av 4 prosjekt.

Prosjektfakta

Kategori: Store inngrep, massetak, kraftutbygging

Beliggenhet: Os, Hordaland

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg

Byggeår: 2008-2010

Areal/størrelse: 14 000 m2

Kostnad inkl. MVA: 34,6 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Arkitekt Haakon Rasmussen, 3RW Arkitekter

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS v/Arne Smedsvig MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Stina Karlsson

Rådgivere/konsulenter: Sweco AS, NODE rådgivende ingeniører AS, Multiconsult AS

Entreprenør: Drange Maskin AS

Arkitekt: 3RW Arkitekter

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • 2_1
  • 3_1
  • 4_ eventuelt

Liknende prosjekter