Grane kommune ønsket en trebru over nye E6 ved Nevermoen. Trebrua skal være et symbol på Grane som skogbrukskommune.

Designet som ble valgt er en variant av en klassisk fagverkskonstruksjon, hvor fagverkene på hver side av brua er speilvendt. Dette er en uvant form som gir et dynamisk uttrykk, og gjør at brua endrer seg ut ifra ståsted. Formen på brua speiler også fjelllandskapet i bakgrunnen. Effektbelysningen består av spotter med smal strålingsvinkel som framhever den enkle fagverkskonstruksjonen. Vegskjæringene er revegetert. 

The municipality of Grane wanted a wooden bridge across the E6 in Norland county, as a symbol of forestry. The design is a classic truss bridge with a twist. The trusses on each side og the bridge are mirrored, which creates a dynamic appearance. The shape of the bridge reflects the surrounding mountains, and the lighting emphasises the truss construction.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Grane, Nordland

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2015–2019

Prosjektansvarlig: Multiconsult v/Alfred Skartveit

Landskapsarkitekt: Multiconsult Region Sør, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Jesper Buhl Rasmussen MNLA (Multiconsult), Elisabeth Kongsbakk MNLA (Statens vegvesen)

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult. Konstruksjonsingeniør: Kristian Rasmussen (Multiconsult)

Entreprenør: Bertelsen & Garpestad AS

Arkitekt: /Brudesign Karen Hatleskog Zeiner (Multiconsult)

Annet: Lysdesign: Maria Carmen Øfsthus (Multiconsult)

Multiconsult, Region Sør, Stavanger

Liknende prosjekter