Bergen Lufthavn Flesland åpnet sin nye terminal høsten 2017. Vinnerprosjektet fra konkurransen i 2009 ble realisert innen tidsramme og budsjett.

Løsningen krevde et stort inngrep i fjellkollen Lilandshaugen. 1 mill. m3 steinmasser ble tatt ut og benyttet til utvidelse av flyplassen. Fjellskjæringen rammer inn landsideområdet foran terminalen. Her har det noe ironiske kunstverket «Bergen?» fått en markant plassering. Den nye landsiden ved Bergen lufthavn er planlagt med tanke på god lesbarhet og logiske veiføringer. Bruk av terrengformer og vegetasjon understøtter dette.

Trafikkforplassen er delt på to plan og knyttes sømløst til inngangene i terminalbygget. Bybanen ligger i underetasjen med adkomst direkte opp til Nedre forplass. Alle gangarealer på Øvre og Nedre trafikkforplass har natursteinsbelegning med sklisikker overflate. Forplassbroen, rekkverk og utemøblering er designet for prosjektet. Forplassområdet er rasjonelt organisert med trafikksløyfe og korttidsparkering formet rundt en kompakt, solrik park som er sentrert mot terminalen. Parken har plener med benker, vannrenne og vannspeil, og er rammet inn av rododendron.

Bygningene på lyststedet Lønningen gård har blitt flyttet ut av flyplassområdet og er gjenoppbygd på Arboretet på Milde med nytt hageanlegg.

English summary
The terminal of Bergen airport opened in 2017. The aim of the landside project has been to create a beautiful arrival to Bergen and the western part of Norway.

The terminal's arrival space is divided into two levels and seamlessly connected to the terminal’s main entrances. A short-term parking is rationally organized and shaped around a compact, sunny park centered towards the terminal.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Flesland, Bergen

Oppdragsgiver: Avinor

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2009–2017

Areal/størrelse: 61 daa forplass/landside-entreprise, 205 daa planområde

Kostnad inkl. MVA: 60 mill. kr forplass med park, 3.6 mrd. kr totalt, inkl. terminal

Prosjektansvarlig: Team T3

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Jostein Bjørbekk MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Rune Vik, Tobias Lahn, Ingvild Nesse, Bjørn Amund Enebo, Olav Stikbakke, Lotte Malene Kihle – forprosjekt, Mari Magnus – forprosjekt, Nina Rieck – KU og forprosjekt, alle landskapsarkitekter MNLA. Christer Ohlsson, landskapsingeniør

Rådgivere/konsulenter: Norconsult (RIT), Aas-Jacobsen (RIB), Per Rasmussen (RIE), COWI (RIV, RIM, RIBr)

Entreprenør: Drange Maskin AS

Anleggsgartner: Tommys Hage og Anlegg AS

Kunstner: Ragnar Kjartansson, Island

Arkitekt: Nordic Office of Architecture

Prosjektgruppe: Team T3

Priser i konkurranser: Bergen kommune: Eiendomsprisen 2018

Bjørbekk & Lindheim AS

  • Flesland 02 Foto JB
  • Flesland 03 Foto JB (6)
  • Flesland 04 Foto JB

Liknende prosjekter