Torget på Berkåk rammes inn av bygninger på tre sider. Her ligger bl.a. bank, butikker og Frivillighuset. Rett forbi torget går E6, og mange passerer Berkåk daglig. Målet med prosjektet har vært å skape både en lokal møteplass og et sted som kan benyttes som stoppested på veien.

Det er lagt vekt på å involvere lokale næringer, som lafteindustri, steinbrudd og kraftlag. Torget er lagt med kvadratiske, lys grå granittheller. Den lokale, hvite Rennebugranitten er lagt inn i hovedbelegget som staver og i store flak som utgjør en scene. Fra scenen risler et vannløp ned i et grunt basseng, som speiler omgivelsene og himmelen. På ett felt er det lagt et belegg i tre. Her er det brukt avkapp fra den lokale
laftenæringen. Trestokker i ulike dimensjoner er lagt ut som trebrostein og danner et mykt dekke som er behagelig å gå på. Lysmasten er så høy at den synes fra E6. Slik kan nysgjerrigheten til forbipasserende vekkes og de vil stoppe opp. Masten er laget i massivtre. LED-lys skinner gjennom blå plexiglassplater og lyser opp torget.?

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Berkåk, Rennebu kommune

Oppdragsgiver: Rennebu kommune

Byggeår: 2009

Prosjektperiode: 2006-2008

Areal/størrelse: 1400 m2

Kostnad inkl. MVA: 8 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Arkitektgruppen Cubus

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Axel Nitter Sømme MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Merete Gunnes, Katrine Lone Bjørnestad, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: NODE (statikk), Rådgivningsgruppen AS (Byggeledelse)

Entreprenør: Ekren Entrepenør AS

Underleverandører: Torslaft as Tredekke, Rennebu Granitt, Heimdal Betong Hoveddekke. Norfax. Lysmast Philips, LED lyskastere

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • DSC_5811
  • DSC_2895
  • DSC_2835
  • DSC_2813
  • DSC_2775

Liknende prosjekter