Bergen kommune initierte prosjektet «Haukåsvassdraget - helhetlig plan for overvannshåndtering» våren 2005.

I nedbørsfeltet til Haukåsvassdraget planlegges det boliger for 10.000 mennesker, områder for næring og industri og nye vegsystem. Dette gir utfordringer med hensyn til overvannshåndtering, flomhåndtering og forurensning. Kommunen ønsker å legge til rette for fremtidsrettet og bærekraftig overvannshåndtering basert på naturens egne prinsipper. Planen viser prinsipp for lokal overvannshåndtering som i størst mulig grad opprettholder den naturlige vannbalansen i området og som reduserer forurensningsutslippet. En grunnleggende forutsetning er at det ikke fremføres kommunale overvannsledninger, men at hovedvassdrag, bekker og sig bevares uberørt som framtidige overvannsmagasin og flomveier.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Åsane i Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten

Areal/størrelse: Nedbørsfelt Haukåsvassdraget

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Rådgivere/konsulenter: COWI AS v/Asle Aasen og Svein Ole Åstebøl

Planstadium/type: Utredning

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • haukaasvassdraget-2
  • haukaasvassdraget-3

Liknende prosjekter