Boligprosjektet Nedre Siljustøl er spesielt tilpasset barnefamilier, med flere felles møteplasser i hverdagslandskapet. Prosjektet er blitt til gjennom et tett samarbeid mellom landskapsarkitekt, arkitekt og byggherre.

Nabolaget ligger i historiske omgivelser like ved hjemmet til komponisten Harald Sæverud – tilbaketrukket, men sentralt, nær Fana stadion. Prosjektet rommer totalt 187 boligenheter fordelt på 104 leiligheter, 46 familieleiligheter og 37 rekkehus. 

Bebyggelsen er organisert rundt en åpen tunstruktur som omkranser felles leke- og oppholdsarealer. Det er lagt særlig vekt på kvaliteter for opphold i uterommene med et mangfold av aktiviteter, kontakt med naturen, og med nabolaget rundt. Størrelsen på de private hagene er begrenset til fordel for store, bilfrie fellesarealer hvor barn kan leke fritt, utforske og gradvis utvide sin radius og bekjentskapskrets. 

Mellom byggene renner en bekk som knytter bomiljøene sammen. På fellesområdene langs bekken er det drivhus, bålplass, ballbane, flere lekeplasser, frukttrær og sykkelverksted. Et felleshus kan benyttes for store og små anledninger, som bursdager, verksted, dugnader og filmkveld. Den tette kontakten mellom inne og ute gjør at uteleken og livet i tunet blir en naturlig fortsettelse av boligen. Det ligger til rette for at man kan slippe poden ut mens man selv er i gang med å forberede middagen inne. 

Fargebruk og sammenstilling av byggene som ramme rundt tunene har vært viktig i forhold til orientering, identitet og gjenkjennelse, dvs at 4-åringen kan si at han «bor i det gule huset i Solbærtunet». Samlet er dette med på å skape et trygt og frodig nabolandskap, som inviterer til en rekke aktiviteter for både barn og voksne og slik legger til rette for samhold i boligområdet og skape «et større vi».  

---
Nedre Siljustøl is a larger housing project with a lot of common meeting places, planned for families with children. The project is a close collaboration between landscape architects, architects, and the client. The neighbourhood is located in historical surroundings just below the home of the composer Harald Sæverud – centrally, but secluded, next to Fana stadium. The project accommodates a total of 187 homes, including 104 apartments, 46 family apartments and 37 rowhouses.
 

The buildings are set around an open yard structure surrounding the shared play and recreation areas. Emphasis has been on creating good conditions for a variety of activities, as well as contact with the nearby nature and neighbourhood. The private gardens are limited in size, in favour of large, car-free areas where children can play freely. A stream is flowing between the buildings, linking the yards together. The common ground will include a greenhouse, bonfire places, ball pitch, several playgrounds, fruit trees, a bicycle workshop and a communal house. 

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Webu 2 AS

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2017–2022

Areal/størrelse: Ca. 15 daa

Kostnad inkl. MVA: 13,5 mill. kr eks. mva.

Prosjektansvarlig: Rasmus von Rolf

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Guro Nå MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Johanne Marie Time Aksnes og Jorun Espetvedt MNLA

Rådgivere/konsulenter: Bjarte Fyllingen AS (RIB), Konsepta AS (RIBR), Venty (RIV) og AsplanViak (RIVA)

Entreprenør: J H Nævdal Yrkesbygg AS

Anleggsgartner: Nærmiljø Hage og Anlegg AS

Underleverandører: Staren AS (grunnarbeider) og Fana Entreprenørforretning AS (plasstøpte betongkonstruksjoner)

Arkitekt: Rasmus von Rolf, Jesper Jorde, Domantas Stukas, Ida Mohn Werner, Stefan Aaberg Landøy og Emiel Furniere

Priser i konkurranser: Nominert til Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris, 2022

Sweco Norge AS, Bergen

  • Nedre Siljustøl_ 1_foto_Anna Leiknes
  • Nedre Siljustøl_2_foto_Domantas Stukas
  • Nedre Siljustøl_3_foto_Domantas Stukas
  • Nedre Siljustøl_situasjonsplan
  • Nedre Siljustøl_4_foto_Domantas Stukas

Liknende prosjekter