Klimahuset er Universitetet i Oslos nye utstillingsbygg ved Naturhistorisk museum i Botanisk hage på Tøyen. Klimahuset skal formidle kunnskap om jordens klima, også gjennom utformingen av bygg og uteanlegg med klimavennlige løsninger.

Hagerommet rundt Klimahuset skal vise at bygg og landskap bør spille tett på lag i møte med klimaendringene. Å bygge et klimahus i en eksisterende lund gjorde det svært viktig å ta vare på flest mulig trær. Trær er viktige som karbonlagre og som støttespillere for klimaet i makro- og mikroskala. Det ble gjort grundige vurderinger av hvilke trær som skulle bevares. Prosessen resulterte i at noen trær har fått stå helt inntil fasaden. Slik får man nærhet og tett kontakt med naturen utenfor og inne i bygget. Man foretok presise kartlegginger av røttene og fundamentene før bygget ble plassert i forhold til disse. Enkelte av douglasgranene som måtte felles, er bearbeidet og gjenbrukt i anlegget både i form av sitte- og aktivitets-elementer, og som lokale karbonlagre.

Regnvannshåndtering er et positivt og opplevbart element, både i tørt vær og når det regner. Regnbed med frodig flomskogvegetasjon samler og fordrøyer regnvann fra tak og hagens overflater. Flomskogmark er en robust regional naturtype som tåler oversvømmelse og tørke. Planter har blitt hentet av en medarbeider ved Botanisk hage fra et naturområde ved Barkåker i Vestfold, hvor det bygges ny jernbanelinje. Ved kraftige regnskyll er takutspyleren en attraksjon i overgangen mellom bygg og hage.

Et stedsstøpt betongbelegg skaper en fin adkomstplass foran inngangen. Belegget er 
krakelert med tynne spor som henspeiler til isflak eller tørr, oppsprukken jord, og fungerer både som rissanvisere for betongen, som grafiske elementer og som ledelinjer for svaksynte til hovedinngangen.


The Climate House in Oslo Botanical Garden is part of The Natural History Museum at Oslo University. The outdoor space around The Climate House aims to show that buildings and landscape need to act together to meet climate changes. Existing trees on the site are important carbon reservoirs and climate supporters in both micro and macro scale. Precise evaluations were made regarding which trees to keep and which to remove. Remaining trees standing close to the new façade, give visitors inside close contact with nature. Some trees were reused and reshaped as benches and as local carbon reseroirs.

Rainwater management is formed into positive elements that contribute to an attractive outdoor space. Rainbeds with abundant vegetation collect and retard rainwater from roofs and surfaces. Plants from a robust local natural habitat that appreciate both wet and dry conditions are chosen for the rainbeds. A roof-spouter forms an attraction between building and garden when skyfalls occur.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Oslo, Gamle Oslo

Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo v/Eiendomsavdelingen

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2017–2020

Areal/størrelse: 2600 m2

Landskapsarkitekt: ATSITE

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anne Truelsen Schultz og Imke Wojanowski, begge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Anne Truelsen Schultz og Imke Wojanowski, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Cowi AS (overvann)

Entreprenør: Seby AS

Anleggsgartner: Løvold AS

Arkitekt: Lund Hagem arkitekter, Atelier Oslo

Samarbeidspartnere: FutureBuilt

Idé/initiativtaker: Naturhistorisk museum og Umoe AS

Prosjektgruppe: ATSITE, Atelier Oslo og Lund Hagem

Annet: FutureBuilt forbildeprosjekt

ATSITE AS, Oslo

  • AtSite Bilde 2
  • Atsite Bilde 5
  • Atsite Bilde 8
  • atsite Bilde 3
  • Atsite Bilde 4
  • Atsite Bilde 6-kopi
  • Atsite Bilde 7

Liknende prosjekter