Sommeren 2022 ble Kirkegata og Gata Grønland i Oslo forvandlet fra en trafikkert gjennomfartsåre til en attraktiv bygate med trær, byliv, mennesker og naturmangfold.

Målet for det midlertidige prosjektet var å ta gatene tilbake, koble naturen og byen tettere sammen, samt vise fram en helt ny naturbasert måte for hvordan byene våre kan fungere, se ut og føles. 

I Kirkegata skapte SLA, Fragment og Oslo kommune en midlertidig og barskogpreget «byskog» med 4-5 meter høye furutrær og smågran, med innslag av rogn og bjørk. Skogbunnsdekket besto av ulike typer bær, lyng, skogsurter og gress. Målet var å undersøke hvordan vi kan tilføre en helt ny type natur i sentrum av Oslo – i en smal og relativt mørk bygate – for å skape mer byliv, bedre mikroklima, og styrke biodiversiteten ved hjelp av enkle tiltak som også ivaretar logistikken i sentrum. 

I Gata Grønland ble det stengt for biltrafikk over sommeren for å undersøke hvordan vi kan skape en menneskevennlig gate der bilen ikke lenger er prioritert. Gatas naturdesign var inspirert av det norske lavlandet med preg av løvskog og frodige blomsterenger. 5 meter høye bjørker, ulike arter rogn, eik og or skulle spille sammen med de fullvoksne lindetrærne i gatas. Gående og syklende fikk forrang, utvidede kantsoner ga rom for utemøbler, servering og utsalg for lokale næringsdrivende. Trær, oppholdskanter og ny bynatur innbød til oppdagelse og lek. Lokale aktører ble involvert gjennom en-til-en-samtaler og et felles idéverksted. Med i kunnskapsgrunnlaget var erfaringer fra handlingsprogrammet for økt byliv på Grønland og Tøyen. Prosjektet bidro til å endre gatas karakter og bruk fullstendig. I løpet av de tre månedene prosjektet varte, ble gata til både destinasjon og oppholdssted. Langs kantene satt folk og snakket sammen eller så på bylivet, på torget var det spontane danseopptredener, ved uteserveringene i det grønne satt glade mennesker, og ved frukt- og grønnsaksbodene yrte det av mennesker. 

Begge prosjektene ble gjennomført etter sirkulære prinsipper, ved ombruk av eksisterende materialer eller at nyinnkjøpte materialer til anleggene ble gjenbrukt andre steder. All beplanting, jord og trær ble flyttet til kommunale parker og gravlunder etter gjennomført prøveperiode. Resultatet av bylivsprosjektene var et midlertidig endret uttrykk av Oslo, men også en varig mental forandring i Oslo for både borgere, Bymiljøetaten og politikerne. Tiltakene viste hvordan en naturbasert tilgang gjør byrommene grønnere, mer sosiale, mer menneskesentriske og langt mer naturmangfoldige. Alt sammen gjennom bruk av bynatur.  

---
In the summer of 2022, Kirkegata and Gata Grønland in Oslo were transformed from dense and polluted thoroughfares to green and attractive city streets. The goal was to take back our streets, connect nature and city more closely, and showcase a completely new way for Oslo to look, feel, and function. In the public life experiments in Kirkegata, SLA, Fragment and Oslo Municipality created a temporary “city forest” with 4-meter-tall trees and Nordic meadow plants. The goal was to investigate how we can add a completely new type of city nature to the centre of Oslo which creates new experiences, a better public life, and strengthening of the overall biodiversity. Through rigorous user involvement, citizens and local businesses alike took part in the transformation project’. The design was inspired by the Norwegian lowlands with lush flower meadows, 5-meter-tall trees, and edible and fragrant herbs. Pedestrians and cyclists were given priority by maximizing green public space, making room for urban furniture, outdoor seating, and a city nature that invites discovery and play.
  

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo Sentrum og Gamle Oslo, Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: Mars–juni 2022 for prosjekteringen

Kostnad inkl. MVA: 4 mill. kr

Prosjektansvarlig: Franziska Meisel og Kjersti Wikstrøm

Landskapsarkitekt: SLA Norge AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Aaste Gulden Sakya MNLA og Lise Anette Breivik

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Dale Wiebe MNLA, Ine Kjelgård og Anton Juel Lund

Rådgivere/konsulenter: Bykuben/Oslotrær

Anleggsgartner: Agaia AS

Samarbeidspartnere: Fragment AS v/Arild Eriksen og Cathrine Finnema

SLA Norge AS

  • SLA Sigrid Bjøbekmo_Grønland 1
  • SLA Sigrid Bjøbekmo_Grønland 3
  • SLA Sigrid Bjøbekmo_Grønland 4
  • SLA Sigrid Bjøbekmo_Grønland 5
  • SLA Sigrid Bjøbekmo_Grønland 6
  • SLA Sigrid Bjøbekmo_Grønland 7
  • SLA Sigrid Bjøbekmo_Kirkegata 2
  • SLA Sigrid Bjøbekmo_Kirkegata 5

Liknende prosjekter