Grønsvik Kystfort ble etablert av den tyske okkupasjonsmakten i 1942. Området med fort og museum er i dag drevet av Helgeland museum. Prosjektet er en del av Nasjonale turistveger, Fv. 17, Kystriksveien.

Arbeidene omfattet tilrettelegging for besøkende til det nye museumsbygget med etablering av forplass, endring av avkjørsel og vei, parkering, rasteplass, bekkeåpning, stier, landskapsforming samt formidling av stedets historie. 

Museets nye forplass med benker og bord er presist og nøkternt utformet, inspirert av kystfortets rå og funksjonelle former. Materialene er betong og stål. 

Plassen er utformet med en kanonstilling som interessevekkende element for besøkende og for trafikanter på Kystriksveien. Forplassens buede utforming gjenspeiler Kleivoddbergans silhuett og henleder oppmerksomheten mot fortet, som er strategisk plassert høyt i landskapet med utsikt over øyriket og skipsleden.
 

Grønsvik Coastal Defense Fort was built in 1942 under the German occupation of Norway. The fort and the museum are now managed by Helgeland Museum and are included in Norwegian Scenic Routes.

The design brief involved accommodating the visitors to the new museum building. The new forecourt and its tables and benches are soberly designed, and subtly inspired by the fort's bare and functional form. The cannon establishes a natural focal point for arriving visitors and passing road users on the Kystriksveien.

Prosjektfakta

Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern

Beliggenhet: Lurøy, Nordland

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Turisvegkontoret v/ Lars Grimsby

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2009–2019

Areal/størrelse: 7,5 daa

Kostnad inkl. MVA: 6,6 mill. kr

Prosjektansvarlig: Inge Dahlman MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Inge Dahlman MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mona Ranvik, Andreas Nypan, begge MNLA, Lars Danielsson Urban designer cand. polyt.

Rådgivere/konsulenter: Cowi, planteviter Kristin Moldestad, K. Apeland (RIB), Sweco (byggeledelse)

Entreprenør: Tangen Uteanlegg AS

Anleggsgartner: Tangen Uteanlegg AS

Underleverandører: Rana Entreprenør AS

Samarbeidspartnere: Helgeland Museum

Annet: Foto: Jan Inge Larsen.

Asplan Viak AS, Oslo

  • 2 Grønsvik Asplan Viak Foto Lars Danielsson (8)
  • 3 Grønsvik Asplan Viak Foto Lars Danielsson (13)

Liknende prosjekter